Behandling

Operasjon av brannskade

Store og dype brannskader gror ikke av seg selv og må som oftest opereres.

Ved dype brannskader vil ikke huden ha mulighet til å gro av seg selv. Det er da nødvendig å operere. Første steg er å fjerne all brent og ødelagt hud og underliggende vev. Deretter forsøker man å dekke de åpne sårflatene med pasientens egen hud dersom det er mulig. Som oftest vil dette skje gjennom en delhudstransplantasjon.

Ved brannskader som helt sikkert er dype, vil man helst fjerne alt brent og ødelagt vev innen tre dager etter at skaden inntreffer. For mindre skader, og spesielt for skåldningsskader som ofte har mulighet til å gro av seg selv, vil man noen ganger vente opp mot 2-3 uker før man opererer. På denne måten får den huden som har potensiale til å gro av seg selv mulighet til det.

Før

  • Man må faste fra midnatt kvelden før operasjonen.
  • Det vil bli tatt blodprøver og man vil klargjøre blod til blodoverføring, siden det ofte er behov for dette ved store brannskadeoperasjoner.
  • Anestesilege vil gå nøye gjennom pasientens sykehistorie og aktuelle tilstand slik at man kan gi en trygg og godt overvåket narkose med riktig smertelindring.

Man er avhengig av god overvåkning og trygge rammer ved brannskadeoperasjoner. Det behøves gjerne en time med forberedende arbeid på operasjonsstuen før selve operasjonen kommer i gang. I denne fasen ligger ofte pasienten allerede i narkose.

Under

Ved operasjonen fjerner man først den huden og de underliggende strukturene som er brent i stykker. Ved store skader er det mange kirurger som arbeider sammen, gjerne 3-4 stk. Dette blir gjort for å gjøre operasjonen så effektiv som mulig slik at påkjenningen for pasienten blir minst mulig.

Når man har fjernet alt brannskadet vev, ønsker man om mulig å dekke pasientens sår med hans/hennes egen hud i form av en delhudstransplantasjon.

I noen tilfeller er det ikke mulig å dekke alle sårflater med pasientens egen hud. Man vil da benytte syntetiske produkter og ulike spesialbandasjer i en fase, frem til det senere blir mulig å dekke sårområdene med pasientens egen hud.

 Dersom dypereliggende strukturer er ødelagte kan det også bli aktuelt med komplekse plastikkirurgiske teknikker som for eksempel stilkede og frie vevslapper (der man flytter muskler/bein/hud fra en plass på kroppen til en annen).

Mindre inngrep tar ned til 20-30 minutter, mens store brannskadeoperasjoner gjerne varer en hel arbeidsdag eller lenger.

Etter

Etter operasjonen vil man bli overvåket på en spesialavdeling frem til man er helt våken, på samme måte som for alle andre nyopererte pasienter. Deretter vil man bli flyttet tilbake til en vanlig avdeling.

Ved store brannskader kan det bli aktuelt å bli overvåket på intensivavdeling/brannskadeavdeling. Dette kan også være tilfelle ved svært alvorlig skade der det ikke er aktuelt å vekke pasienten de første dagene, og man blir liggende i en sammenhengende narkose frem til man er stabil nok til å tåle oppvåkning.

I fasen etter operasjon ønsker man å få pasienten mobilisert og i stand til å spise og drikke godt på egen hånd så raskt som mulig. Dette bidrar til å sikre best mulig sluttresultat og reduserer også faren for komplikasjoner.