Behandling

Metotreksat-behandling

Dersom du har en betennelsessykdom i tarmen som trenger behandling, kan det være du skal starte med medikamentet Metotreksat, ofte i kombinasjon med et biologisk legemiddel.

Metotreksat virker ved å hemme noen av byggesteinene som er viktige i dannelsen av visse immun- og betennelsesceller. Dermed dempes aktiviteten i tarmbetennelsen, slik at den blir fredeligere og symptomene bedres gradvis.
Effekten kommer gradvis i løpet av de første fra 6-8 uker og opptil noen måneder. Ved manglende effekt etter 3-6 måneder, er det aktuelt å revurdere behandlingen. Ofte brukes metotreksat sammen med et biologisk legemiddel.

Forholdsregler

Samtidig bruk av andre legemidler: Ikke kombiner Metotreksat med visse antibiotika som for eksempel trimetoprim eller sulfa- eller trimetoprim-sulfa preparater som Bactrim, da det kan gi økt fare for bivirkninger. Samtidig bruk av betennelsesdempende midler (NSAID/COX-2 hemmere) og Metotreksat kan i enkelte tilfeller påvirke nyrefunksjonen. Bruk derfor ikke større doser betennelsesdempende midler enn legen har anbefalt og unngå reseptfrie midler som Ibux, Ibumetin, Naproxen og lignende. Snakk med lege eller farmasøyt om alle dine legemidler passer sammen. Unngå jevnlig bruk av alkohol, og ha et så lite inntak som mulig.

Ved infeksjon: Lege må vurdere om du skal ha et opphold i Metotreksat behandlingen.
Operasjon: Hvis en operasjon er planlagt, må lege vurdere om du bør ha en pause med Metotreksat.

Vaksiner: Du må unngå levende vaksiner så lenge du bruker Metotreksat.

Etter

Bivirkninger

  • Uvelhet, kvalme og nedsatt matlyst kan forekomme. Noe sjeldnere ses hodepine og svimmelhet. Håravfall er svært sjeldent.
  • Leveren kan påvirkes, det anbefales derfor å være forsiktig med samtidig bruk av andre stoffer som kan påvirke leveren, f. eks alkohol og store doser paracetamol
  • Lungepåvirkning er sjelden, men dersom du får tørrhoste og tung pust som ikke skyldes infeksjon, må du kontakte lege så snart som mulig.
  • Produksjonen av bl.a. hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen kan bli lavere. Blodprøvekontroller vil påvise om celledempende effekt er for stor.