Behandling

Lungebetennelse, fysioterapi

Lungebetennelse (pneumoni) skyldes en betennelse i lungene forårsaket av en infeksjon med bakterier eller virus. Tilstanden kan være alvorlig.

Vanlige symptomer er feber, hoste og tung pust. Andre symptomer kan være:

 • Å føle seg trett og svak
 • Tungpustet
 • Nedsatt matlyst
 • Problemer med å få i seg nok væske
 • Forvirring hos eldre pasienter
 • Noen får brystsmerter når de puster inn eller ut

Bakterier er den vanligste årsaken til lungebetennelse, og infeksjonen behandles med antibiotika. Antibiotika er bakteriedrepende legemidler. Antibiotikakuren gis rett i blodet på sykehuset.

Under sykdomsforløpet bør du gå ut av sengen og bevege deg litt rundt, men uten å presse deg for hardt. Er du sengeliggende, bør du snu deg rundt minst en gang i timen når du er våken. Du kan bevege på bena og strekke armene over hodet. Pust dypt 5 til 10 ganger og host kraftig et par ganger. Det hjelper å få opp slim fra lungene.

Noen pasienter med lungebetennelse har behov for oppfølging av fysioterapeut under innleggelsen. Indikasjoner for oppfølging kan være:

 • Vansker med å hoste opp slim
 • Tungpust 
 • Smerter når du skal puste og hoste.
 • Respirasjonssvikt - at lungebetennelsen hindrer optimalt oksygenopptak
 • Sengeleie/inaktivitet
 • Annen underliggende sykdom som forverrer tilstanden

Henvisning og vurdering

Behandlende lege på avdelingen hvor du er innlagt vil henvise deg til fysioterapi når dette er aktuelt.

Før

Det kreves ingen forberedelser. I noen tilfeller vil fysioterapeuten avtale med avdelingen at du får inhalasjoner (medisiner du puster inn) før behandlingen.

Under

Fysioterapeuten vil blant annet observere pusten din og spørre deg om allmenntilstand, aktivitet (før og under sykdom), slimplager, smerter og følelse av tungpust/kortpust. Sammen med deg vil vi danne oss et bilde av hva som er hovedproblemet og velge tiltak utifra dette. Overordnet mål for lungefysioterapi er å optimalisere pustearbeidet.

Om det er mulig vil du bli anbefalt å være i lett aktivitet; dette kan være å sitte oppe i stol eller gå små turer på rommet. Hvis du er sengeliggende vil du bli vist aktuelle øvelser i sengen, samt du anbefalt å endre stilling ofte.

I de fleste tilfeller ved lungebetennelse har pasienten slimplager. Du vil bli vist ulike teknikker for hvordan løsne, flytte og fjerne slim. Teknikkene er spesielt viktig om allmenntilstanden gjør at du må holde sengen. Noen vanlige teknikker er:

 • Inhalasjonsteknikk ved bruk av inhalasjonsmedisin. 
 • Støt -eller hosteteknikk
 • PEP-fløyte (system 22)
 • Leppepust ved tungpust/kortpust
 • Andre direkte og indirekte respirasjonsøvelser for å fremme rolig og dyp respirasjon

Etter

Før utskrivelse kan fysioterapeuten gi deg informasjon/råd om anbefalt aktivitet videre og ved behov også mer spesifikke teknikker for slimdrenasje du kan fortsette med.

De fleste trenger ikke videre oppfølging av fysioterapeut utover dette. Unntak kan være pasienter med annen underliggende sykdom eller høy alder, anbefalt oppfølging blir individuelt tilpasset disse og vil variere fra person til person. 

Det er ikke rutine for poliklinisk kontroll av fysioterapeut ved Haukeland, ved gjennomgått lungebetennelse.