Undersøkelse, Pulmonal angiografi

Kontrastundersøkelse av lungenes blodårer

Pulmonal angiografi er en røntgenundersøkelse som gjøres ved mistanke om blodpropp eller misdannelser i blodårene i lungene (lungearteriene).

Før

Du må faste fra midnatt kvelden før, men du kan ta dine morgenmedisiner sammen med litt vann. Dersom du bruker blodfortynnende medisiner som Lixiana, Marevan®, Pradaxa®, Xarelto® eller Eliquis® gjelder egne regler, hør med legen/sykepleieren din.

Begge lysker må barberes kvelden før. Du vil få lagt inn en kanyle (mykt plastrør) i en blodåre på hånden eller underarmen av sykepleier på forhånd. 

Under

Du blir hentet på sengeposten og kjørt til undersøkelsesrommet i seng. Der blir du lagt på en smal benk. Ledninger og blodtrykksapparat blir koblet til deg slik at vi kan overvåke hjerterytmen og blodtrykket ditt under prosedyren.

Det blir dekket sterilt rundt deg, og innstikkstedet i lysken blir vasket. Det vil være et røntgenapparat over deg som sørger for røntgengjennomlysning av hjertet og lungearteriene dine.

Undersøkelsen starter med at du får lokalbedøvelse i lysken. Du vil kjenne et stikk og litt press. Deretter fører legen et kateter (mykt, tynt plastrør) inn i en stor blodåre i lysken og videre opp gjennom høyre hjertehalvdel og ut i lungepulsåren. Når kateteret er på plass, sprøyter legen kontrastmiddel gjennom kateteret. De kontrastfylte blodårene kommer til syne på en røntgenskjerm, og bildene av blodårene lagres som en video.

Når tilstrekkelig informasjon er innhentet, fjernes kateteret, og du får en trykkbandasje over innstikksstedet i lysken.

Gjør det vondt?

Undersøkelsen skal ikke være smertefull, men om du likevel skulle oppleve ubehag vil du få smertestillende/beroligende medikamenter underveis. Du vil være våken under hele undersøkelsen.

Undersøkelsen varer cirka 30 til 60 minutter.

Etter

Når undersøkelsen er ferdig, blir du kjørt i seng tilbake til sengeposten. Sykepleier måler blodtrykk og sjekker lysken din. Du må holde sengen i 2 timer og må ligge flatt den første timen, dette for å unngå økt press på blodåren i lysken som du er stukket i og dermed redusere blødningsfaren.
Du kan spise og drikke med en gang.

Resultatet av undersøkelsen

Du får resultat av undersøkelsen av legen. Noen ganger får du ikke vite resultatet før utpå ettermiddagen eller dagen etter.

Vær oppmerksom

Alle prosedyrer som foretas gjennom blodårene kan medføre komplikasjoner, men risikoen er liten.
Den vanligste komplikasjonen er blødning fra lysken hvor du har blitt stukket (innvendig eller utvendig).

Har du i utgangspunktet dårlig nyrefunksjon, kan du få en forbigående forverring av nyrefunksjonen på grunn av kontrastmiddelet.