Behandling

KOLS forverring, fysioterapi

Om du har KOLS kan du bli innlagt på sykehus ved forverringer av sykdommen. Du får da behandling med inhalasjonsmedisiner (medisiner som man puster inn). Disse medisiner virker ved å dempe betennelsen i luftveiene, samt løsne slim.

Noen må også få prednisolon, en medisin som demper immunresponsen i kroppen. I tillegg til den medisinske behandlingen er lungefysioterapi ofte svært nyttig og viktig for pasienter med KOLS.

Henvisning og vurdering

Det er legen på avdelingen i sykehuset der du legges inn som henviser deg til fysioterapi.

 

Før

Det kreves ingen forberedelser. I noen tilfeller vil fysioterapeuten avtale med avdelingen at du får inhalasjoner (medisiner du puster inn) før behandlingen.

Under

Mål for lungefysioterapi

  • Optimalisere lungefunksjon og respirasjon
  • Slimmobilisering, fjerne skånsomt og effektivt slim fra luftveier 
  • Øke/vedlikeholde funksjons- og aktivitetsnivå. 
  • Informere om trening, røykestopp, anfallsmestring og slimmobilisering

Fysioterapeuten vil blant annet observere pusten din i hvile og eventuell aktivitet, samt spørre deg om allmenntilstand, aktivitet (før og under sykdom), slimplager, smerter og følelse av tungpust/kortpust. Dere vil sammen finne ut hva som er ditt hovedproblem og velge tiltak utfra dette. Overordnet mål for lungefysioterapi er å optimalisere pustearbeidet.

Om allmenntilstanden tillater det vil du bli anbefalt å være i lett aktivitet; dette kan være å sitte perioder oppe i stol eller gå små turer på rommet. Fysioterapeuten er ofte med under aktiviteten slik at du kan trene på å bli trygg på å håndtere episoder med kortpustethet. Hvis du er sengeliggende vil du bli vist øvelser i sengen, samt anbefales å endre stilling ofte. Du vil også bli vist hvilestillinger hvor man enklere kan roe ned pusten.

I de fleste tilfeller ved KOLS-forverrelse har pasienten slimplager. Du vil bli vist ulike teknikker for å fremme slimmobilisering, altså hvordan løsne, flytte og fjerne slim. Teknikkene er spesielt viktig om allmenntilstanden gjør at du må holde sengen. Noen vanlige teknikker er: 

  • Inhalasjonsteknikk ved bruk av inhalasjonsmedisin
  • Støt -eller hosteteknikk
  • PEP-fløyte (system 22)
  • Leppepust ved tunpust/kortpust
  • Andre direkte og indirekte respirasjonsøvelser for å fremme rolig og dyp respirasjon.

Etter

Før utskrivelse kan fysioterapeuten gi deg informasjon/råd om anbefalt aktivitet videre. Trening og røykeslutt er de viktigste tiltakene ved KOLS ved siden av medikamentell behandling.

Det er stor variasjon blant pasientene om behov for videre oppfølging etter utskrivelse. Ved behov kan du kontakte fysikalsk institutt eller egne KOLS-grupper i kommunen for hjelp til videre trening og oppfølging. Du vil også få opplæring under innleggelsen i ulike slimdrenasketeknikker og eventuell anfallsmestring, som du kan fortsette med hjemme.

Det er ingen rutine for poliklinisk kontroll ved etter innleggelse med KOLS-forverring.

Pasienter med alvorlig grad KOLS eller med moderat KOLS og annen underliggende sykdom kan få tilbud om å delta på lungerehabilitering på sykehuset.