Diagnose

Infeksjon på hjerteklaff (Infeksiøs endokarditt)

Hjertet har fire hjerteklaffer, to på venstre og to på høyre side av hjertet. Infeksiøs endokarditt er en infeksjon som rammer en av hjerteklaffene. Sykdommen oppstår ved at pasienten av ulike årsaker har fått bakterier i blodbanen, og at disse bakteriene fester seg på de indre delene av hjertet. Infeksjonen kan gjøre stor skade på især hjerteklaffene, men kan også spres til andre deler av kroppen.

Symptomer

Symptomene på infeksiøs endokarditt varierer. Noen får akutt innsettende feber og frostanfall. Andre opplever generell sykdomsfølelse med eventuell nattesvette og vekttap over en lengre periode. Enkelte pasienter kan få hjerneslag. Hvis du har kunstig hjerteventil fra tidligere, er du mer utsatt for betennelse på hjerteklaffen da bakterier tiltrekkes av såkalte «fremmedlegemer». 
 
Streptokokker, stafylokokker og enterokokker er de bakteriene som oftest forårsaker bakteriell endokarditt. I sjeldne tilfeller kan endokarditt være forårsaket av sopp.

Henvisning og vurdering

Du vil bli undersøkt klinisk der vi leter etter tegn på: 

a) skade av selve hjerteklaffen ved å lytte på hjertet og lunger

b) skader i tynnere blodkar dersom endokarditten har fått spre seg fra hjerteklaffen. Dette kan for eksempel ramme blodkar under fingerneglene. 
Utredning

Vi gjør en rekke undersøkelser både for å bekrefte diagnose og for å følge utviklingen. 


Ofte er dårlig tannhelse inngangsport til infeksjon. Derfor må du til undersøkelse hos tannlege/kjevekirurg. I enkelte tilfeller må tannlegen trekke tenner for å få bukt med infeksjonen.

Vi vurderer fortløpende om det er behov for andre undersøkelser.

Behandling

Den viktigste behandlingen mot endokarditt er antibiotika. Antibiotikaen gir vi direkte inn i blodet (intravenøst) gjennom en venekanyle. Du vil få antibiotika flere ganger i løpet av døgnet. Mange pasienter vil ha behov for intravenøs antibiotika 4-6 ganger i døgnet i flere uker, ofte så lenge som 4-6 uker. 

Valg av antibiotika avhenger av hvilken bakterie som påvises. Noen ganger lar det seg ikke gjøre å påvise hvilken bakterie som har forårsaket infeksjonen. Man velger antibiotika utifra hvilken bakterie som mest trolig har forårsaket endokarditten. 

På sykehuset måler vi det jevnlig blodtrykk, puls, pustefrekvens og temperatur. Vi tar blodprøver flere dager i uken. Noen pasienter blir tilkoblet et system for hjerterytmeovervåking de første dagene av behandlingen. Du kan bli anbefalt å redusere aktivitetsnivået litt for å unngå høy puls.

Dersom skaden på hjerteklaffen er stor, kan det bli nødvendig med kirurgisk behandling i tillegg til antibiotika. Dette innebærer åpen hjertekirurgi; altså at brystkassen blir åpnet, infisert vev blir fjernet og den ødelagte hjerteklaffen blir erstattet med en ny kunstig klaff. 

Vurdering av hvem som trenger hjertekirurgi, gjøres fortløpende og i tett samarbeid med hjerteleger og hjertekirurger. Det kan være behov for ytterligere undersøkelser før en eventuell operasjon. Du vil få intravenøs antibiotikabehandling både før og etter en eventuell operasjon. 

Oppfølging

Etter behandlingen kan du leve som normalt og gå tilbake til ditt tidligere aktivitetsnivå.  Noen pasienter følges videre i poliklinikk på sykehuset, andre følges av sin fastlege. Dette får du informasjon om før utreise fra sykehuset. 

Pasienter som tidligere har hatt endokarditt, vil ha en noe høyere risiko for å få en ny endokarditt senere i livet. Det er viktig med god daglig tannhygiene og regelmessig kontroll og eventuell behandling hos tannlege.

Husk alltid å informere tannlege om at du har hatt endokarditt tidligere, og ta også med vedlagte informasjonskort i forbindelse med andre legebesøk. 

Noen medisinske undersøkelser gir økt risiko for forekomst av bakterier i blodet og det 
er dermed også anbefalt med antibiotika i forkant av disse inngrepene. Dette gjelder spesielt trekking av tenner og andre tannkirurgiske inngrep og tannlegeprosedyrer der det er forventet blødningKontakt

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon Klinikk for medisin

Kontakt Klinikk for medisin
Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Transport

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

  • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
  • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

  • Linje 46 til Frøensalleen
  • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

  • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
  • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

  1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
  2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
  3. Via parcnordic.no innen 72 timer
  4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic