Behandling

Implantable Loop Recorder (ILR)

Implantable Loop Recorder er en langtidsrytmeovervåker, også kalt ILR. ILR-en kan monitorere og gjøre opptak av din hjerterytme: langsom puls, pauser og rask puls.

ILR er en EKG opptaker som har levetid på ca. 3 år og er på størrelse med en minnepinne. ILR implanteres under huden i øvre brystkasseområde på venstre side. 

ILR fungerer på to måter
Automatisk lagring av hjerterytme: Legen stiller inn kriterier for opptaket ut fra din bakgrunn og symptomer, slik at registering av din hjerterytme overvåkes og lagres. 

Manuell lagring ved selvaktivering: ILR-en kan aktiveres av deg når du har symptomer. Ha pasientaktivatoren med deg til enhver tid. Bruk pasientaktivatoren hver gang du opplever symptomer, slik lege/sykepleier har instruert. Den kommuniserer med din ILR for å sikre at ILR-en gjør et opptak av hjerterytmen i det tidsrommet du opplever symptomer.

Før

Hvis du bruker NOAK (non-vitamin K-avhengige orale antikoagulantia) som Pradaxa, Xarelto, Eliquis og Lixiana skal du ikke ta disse dagen før inngrepet og samme dag som inngrepet. Hvis du bruker Marevan skal du kontakte Medisinsk poliklinikk, tlf. 22 45 48 00 for å få samtale med lege angående dette. 

Utover dette er det ingen forberedelser du trenger å gjøre før inngrepet.Under

Selve inngrepet foregår på eget rom. Der blir du lagt på en benk og kroppen blir dekket med sterile duker. Du vil være våken under inngrepet og både lege og sykepleier forklarer hva som skjer underveis. Legen bedøver området med lokalbedøvelse, gjør et lite snitt i huden og plasserer ILR-en under huden. Deretter syr legen igjen snittet og legger på en bandasje. Inngrepet tar ca 20 minutter.


Etter

Du kan reise hjem samme dag. Før hjemreise skal din ILR aktiveres og kontrolleres av lege/sykepleier. Du får også utlevert en pasientaktivator, et ID-kort med informasjon om din ILR og time til toukerskontroll. Bandasjen skal holdes tørr frem til toukerskontrollen. Ta kontakt med oss i mellomtiden dersom det oppstår komplikasjoner med operasjonssåret som blødning, hevelse eller smerter.

Hva skjer under kontroll av din ILR på sykehuset?
Avlesing av ILR skjer snarlig etter en symptomgivende episode eller ved rutinekontroll. Lege/sykepleier leser av det ILR-en har lagret og registeringene du har aktivert. Legen kan avdekke eller utelukke unormal hjerterytme.

Hvordan bruker du pasientaktivatoren?
Du får en pasientaktivator som du kan aktivere selv ved symptomer. Legg pasientaktivatoren flatt inntil huden over ILR-en. Trykk på/hold inne knappen i et par sekunder og slipp deretter opp knappen. Når lysdioden lyser grønt er det vellykket lagring. Dersom oransje lys er det ikke vellykket lagring og du bør prøve å lagre på nytt umiddelbart. Har du vedvarende symptomer av hjertebank, nærbesvimelse og/eller besvimelse kan du ta kontakt med avdelingen. Ved alvorlig besvimelse, Ring 113! 

Fjerning av ILR
Når ILR-en din går tom for batteri vil vi sette deg opp til time for å få den fjernet.
Du ligger på en benk og kroppen blir dekket med sterile duker. Legen bedøver området med lokalbedøvelse, gjør et lite snitt i huden og fjerner ILR-en. Deretter syr legen igjen snittet og legger på en bandasje. Du kan reise hjem samme dag.

Noen ganger er det nødvendig at du kommer tilbake til en sårkontroll etter to uker. 

Vær oppmerksom

Kan jeg ta MR?

Du kan ta MR undersøkelse med ILR, men MR genererer kraftig elektrisk eller magnetisk interferens (EMI). EMI kan føre til at ILR-en fanger opp forstyrrelser/støy, slik at det kan oppstå feil i lagrede data eller hindre lagring av data. Vi anbefaler at din ILR leses av før MR- undersøkelse for å forsikre at viktig data av hjerterytmen blir dokumentert. Time til avlesning avtaler du gjennom Medisinsk poliklinikk, tlf. 22 45 48 00, når tidspunkt for MR er fastsatt. 

Kontakt

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon Klinikk for medisin

Kontakt Klinikk for medisin
Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Transport

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

  • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
  • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

  • Linje 46 til Frøensalleen
  • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

  • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
  • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

  1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
  2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
  3. Via parcnordic.no innen 72 timer
  4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic