Diagnose

Høyt kolesterol

Høyt kolesterol betyr at det er for høye nivåer av fettstoffet kolesterol i blodet. Dette øker risikoen for hjerte- og karsykdom. Høyt kolesterol kan både forebygges og behandles.

Årsaker

Kroppen produserer selv det kolesterolet den trenger. I tillegg får vi kolesterol fra fettet i maten vi spiser. Fysisk aktivitet, enkelte sykdommer og noen medisiner påvirker også kolesterolverdiene dine. Familiær høyt kolesterol (FH) er en tilstand hvor det er genetiske årsaker til høyt kolesterol. Behandling av (FH) omtales ikke her, men du kan lese mer på vår informasjonssiden om dette.  

 
Vi deler kolesterolet inn i «det gode kolesterolet» – HDL-kolesterol og «det dårlige kolesterolet» LDL-kolesterol. LDL- kolesterol øker faren for hjerte- karsykdom. HDL-kolesterolet minker risikoen for hjerte-karsykdom. 

Målet vårt er å hjelpe deg å:

 • Redusere dine totale kolesterolverdier.
 • Bedre balansen mellom LDL og HDL- kolesterol.
 • Kartlegge andre risikoer for hjerte- og karsykdom.
 • Iverksette riktig behandling.

Henvisning og vurdering

De fleste med høyt kolesterol utredes og behandles hos fastlegen. De som henvises til oss kan ha:

 • Andre sykdommer og/ eller risikofaktorer som krever spesialist ved utredning og iverksetting av behandling. 
 • Utfordringer knyttet til bivirkninger og bruk av medisiner.
 • Utfordringer med å oppnå ønsket kolesterolnivå.

Utredning

Før du møter til timen på sykehuset skal du ha tatt blodprøver. De skal tas fastende og senest 1 uke (tidligst 2mnd.) før timen.

Vær obs på at Lipidpoliklinikken har tilhold både på sykehusets hjertepoliklinikk (hjerteintervensjon), og på hjerterehabiliteringssenteret i Møllendalsbakken. Det vil stå i innkallingsbrevet hvor du skal møte.

På sykehuset 

Når du møter ved lipidpoliklinikken tar du med deg en liste over medisinene du står på.
Du vil bli møtt av en sykepleier som måler blodtrykket, høyde, vekt og omkretsen rundt midjen din. Deretter blir det tatt et EKG. I noen tilfeller brukes også en biometrisk vekt som gir oss informasjon om sammensetninger av ulike kroppsmasser, som fett og muskler, i kroppen din.

Etter dette vil du få samtale med hjerte-lege hvor dere går igjennom:

 • Sykehistorien din, spesielt med tanke på tidligere hjerte- karsykdom.
 • Forekomst av hjerte- karsykdom og høyt kolesterol i din slekt/familie.
 • Livsstilen din og risikofaktorer for høyt kolesterol og hjerte- karsykdom;
  • Kosthold
  • Røykevaner
  • Fysisk aktivitet
  • Overvekt
  • Høyt blodtrykk
  • Diabetes og kronisk nyresykdom
  • Tidligere hjerteinfarkt eller kjent angina.
  • Resultat av målingene som ble gjort av sykepleier
 • Blodprøvesvar med vekt på fettstoffene i blodet ditt. Total kolesterol, LDL- kolesterol, HDL-kolesterol og Triglyserider.
 • Medisiner og eventuelle bivirkninger.
 • Din kunnskap om kolesterol og motivasjon for behandling. 
Du vil også få en time hos ernæringsfysiolog som gjør en nærmere kartlegging av kostholdet ditt.Behandling

Målet for behandlingen er å minske risikoen for hjerte-karsykdommer. Målet for LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og triglyseridverdier vil variere ut i fra dine risikofaktorer og sykehistorie.

Behandlingen består av:

 • Informasjon: Vi gir deg informasjon om høyt kolesterol og risiko ved denne sykdommen. Vi vil at du skal ha god innsikt i egen helse for å kunne forstå og gjennomføre behandlingen på en god måte.
 • Livsstilsendring:
  • Kostholdsendring (ernæringsfysiolog vil hjelpe deg med dette).
  • Økt fysisk aktivitet
  • Vektreduksjon
  • Råd om røykestopp

For noen vil det være tilstrekkelig med livsstilsendringer.

 • Kolesterolsenkende medisiner: Disse medisinene kalles Statiner.

Det finnes flere ulike preparater på markedet. Dersom du opplever bivirkninger vil det derfor være alternative medisiner å bruke. Det er kan også være aktuelt å kombinere ulike kolesterolsenkende medisiner. Mange har en oppfatning av at det er mye bivirkninger knyttet til bruk av kolesterolsenkende medisiner. Dette stemmer ikke.

 • Behandling av eventuelt høyt blodtrykk.
 • CT-hjerte eller hjerteutredning (hjertekatetrisering) ved symptomer på angina. 
 • Henvise videre ved dårlig regulert diabetes.

Oppfølging

Etter konsultasjonen vil det bli sendt en epikrise til henvisende lege. De fleste følges videre opp hos fastlege. I noen tilfeller vil det bli nødvendig med videre oppfølging ved lipidpoliklinikken. Du vil da få en ny innkalling om 12-30 måneder.