Behandling, Kardio-onkologi

Hjertevurdering av kreftpasienter

I vurderingen går vi gjennom forebygging, oppfølging og behandling av hjertebivirkninger på bakgrunn av kreftbehandlingen.

Moderne kreftbehandling er effektivt. En bivirkning av enkelte former for kreftbehandling er hjerteskade. I vurderingen går vi gjennom hjertebivirkninger hos kreftpasienter og bistår med rask hjertevurdering og tverrfaglig vurdering der kreftlegene ønsker dette før, under og/eller etter kreftbehandling. Vanligvis vil det bli tatt EKG (elektrokardiogram) og hjerteultralyd. Det vil bli tatt stilling til om det er nødvendig med hjertemedisiner.

Før

Du vil bli henvist til hjertelegen fra kreftlegen din etter retningslinjer kreftlegen har for din kreftsykdom. Du trenger ikke forberede noe før timen.

Under

Vanligvis vil det bli tatt blodtrykk og EKG av sykepleier før du kommer inn til legen. Legen vil vanligvis utføre hjerteultralyd, og henvise deg til videre undersøkelse som arbeidsbelastningstest eller kransåreundersøkelse om dette er nødvendig.

Gjør det vondt?

Nei.

Hvor lenge varer behandlingen?

Undersøkelsen tar mellom 45-60 minutter.

Etter

Du kan som regel dra hjem etter undersøkelsen. Hjertelegen vil sende resultatet av undersøkelsene til kreftlegen din. Dersom spesielle hensyn skal bli tatt eller du blir anbefalt å begynne med hjertemedisiner vil dette bli diskutert med deg ved konsultasjonen hos hjertelegen.

Må jeg ta medisiner?

Du må ikke ta spesifikke medisiner før undersøkelsene. Du trenger ikke møte fastende.

Bivirkninger og komplikasjoner

Det er ingen bivirkninger av undersøkelsene som gjøres. Når du tar EKG og hjerteultralyd settes det på «plasterlapper» som noen kan reagere på med hudallergi.

Skal jeg til kontroll eller følges opp på noen måte?

Videre oppfølging bestemmes av resultatet på hjerteundersøkelsen og vil også kunne være avhengig av kreftbehandlingen du får.

Oppfølging

Videre oppfølging bestemmes av resultatet på hjerteundersøkelsen og vil være avhengig av kreftbehandlingen du får.

Kilder for informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter krefbehandling