Behandling

Hjertetreningsgruppe

Har du fått påvist kransåresykdom, etablert hjertesvikt, operert inn en pacemaker eller hjertestarter, eller gjennomgått hjerteoperasjon er trening en viktig del av behandlingen.

Regelmessig trening vil gi deg bedre fysisk form, bedre hjerte- og blodårefunksjon og økt livskvalitet. Treningsgruppene ledes av fysioterapeuter med lang erfaring og høy kompetanse på hjerterehabilitering.

Før

For å delta på hjertetreningsgruppe må du ha henvisning fra lege.

Etter

Etter at du har deltatt på hjertetreningsgruppe, er målet at du skal være i stand til å ivareta trening i egen regi.