Behandling

Gastroskopi med radiofrekvensablasjon (RFA)

Et gastroskop er et bøyelig instrument som er cirka 8 mm tykt med kamera på tuppen som overfører bilder til en skjerm. Gastroskopet føres inn gjennom munnen og ned i spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Radiofrekvensablasjon (RFA) er behandling av syk slimhinne i spiserøret ved bruk av radiobølger. Ved hjelp av gastroskopet og et kateter med elektroder, føres radiobølgene inn og varmer opp og fjerner den syke slimhinnen ved varmekoagulasjon.

RFA er en behandling for deg som har alvorlig grad av Barrets øsofagus. Barrets øsofagus er en tilstand der det normale plateepitelet i spiserøret er erstattet av kjertelepitel pga. vedvarende syreoppstøt (refluks). En slik forandring i slimhinnen gir økt risiko for utvikling av kreft i spiserøret. Behandlingen gjøres for å hindre at celleforandringene utvikler seg til kreft.

Før

Du må møte fastende, magesekken må være helt tom før undersøkelsen:

  • Ikke spise eller drikke noe de siste seks timene før undersøkelsen
  • Er du veldig tørst kan du drikke ett til to glass vann inntil to timer før undersøkelsen. Etter dette kan du skylle munnen uten å svelge noe.

Til deg som bruker blodfortynnende medisiner

Bruker du blodfortynnende medisiner er det risiko for at det kan oppstå større blødninger enn normalt. Det er derfor ønskelig at du midlertidig slutter med blodfortynnende medisiner.

Hvis du har diabetes og bruker insulin, eller tar livsviktige medisiner som ikke kan utsettes, kan du kontakte oss for å få timeavtale tidlig på dagen. Gi oss beskjed om du er allergisk for noen medikamenter.

Hvis du bruker faste medisiner, ta med en oppdatert medisinliste til undersøkelsen.


Under

Under selve undersøkelsen ligger du i venstre sideleie. Har du tannproteser må disse tas ut. Då får et munnstykke mellom tennene. Du kan puste normalt gjennom nese og munn under hele undersøkelsen.

Gjør det vondt?

Det kan oppleves ubehagelig, men det er viktig å forsøke å slappe av og puste rolig mens undersøkelsen pågår. Du får smertestillende og beroligende medisiner slik at det ikke vil være smertefullt under behandlingen.

Hvor lenge varer behandlingen?

Selve undersøkelsen tar vanligvis mellom 45 og 60 minutter. Det er ofte flere leger og sykepleiere til stede under undersøkelsen.

Etter

Vanligvis må du være to til tre timer på sykehuset til observasjon etter avsluttet undersøkelse.

Det tar cirka to til tre uker å få svar på eventuelle prøver som er tatt. Resultatet og eventuelle prøvesvar vil bli sendt til legen som har henvist deg, og til fastlegen din.

Forholdsregler

Du kan ikke spise og drikke de første to timene etter undersøkelsen. Den første dagen kan du kun innta flytende føde, og den første uken må du holde deg til moset mat. Du skal ta syrehemmende medisiner frem til neste kontroll om cirka tre måneder for å redusere ubehag og for at slimhinnen i spiserøret skal tilheles.

Det vil oppstå et overfladisk sår i spiserøret der slimhinneforandringene var. Avhengig av hvor stort område som ble behandlet vi det kunne ta opptil noen uker før slimhinnen er tilhelet. Det er normalt å oppleve noe smerter, og enkelte kan få feber de første dagene.

Kontroll - oppfølging

Kontroll med gastroskopi vil gjennomføres til man ser at slimhinneforandringene er helt forsvunnet og ikke kommer tilbake. I noen tilfeller må RFA-behandlingen gjentas.

Vær oppmerksom

Komplikasjoner til RFA-behandling er sjelden. I helt spesielle tilfeller kan det oppstå blødninger eller hull på spiserøret. Operasjon kan da bli nødvendig. Det kan i etterkant av behandlingen oppstå innsnevring av spiserøret. Dette kan behandles med utblokking av spiserøret.

Hvis du får sterke magesmerter eller blodig oppkast etter at du er kommet hjem, må du kontakte sykehuset.