Behandling

Forebygging og behandling av underernæring ved sykdom

Når du er i behandling på sykehus, kan underernæring gjøre at behandlingen du får ikke virker like godt.
Som pasient har du krav på at vurdering av risiko for underernæring inngår i den medisinske utredningen. Ved utilstrekkelig mat- og drikkeinntak skal tiltak for å dekke ditt næringsbehov inngå i behandling og oppfølging.

Hva er underernæring?

Ved underernæring er det mangel på energi (kalorier) eller protein som gir vekttap og redusert muskelmasse. Dette fører til forverret fysisk eller mental funksjon eller dårligere utfall ved sykdom.

Underernæring vurderes på grunnlag av matinntak, ufrivillig vekttap eller forholdet mellom vekt og høyde, kalt kroppsmasseindeks (KMI/BMI).

Omtrent hver tredje voksne pasient på sykehus er i risiko for underernæring. Underernæring kan forekomme ved ulike aldre, vektklasser og diagnoser. Visse grupper er mer utsatte, som kreftpasienter, kronisk lungesyke, eldre, pasienter med alvorlige infeksjoner eller sykdommer i fordøyelsessystemet. Overvektige kan også være underernærte.

Før

Spørsmålene under gir helsepersonell grunnlag for å vurdere om du er i risiko for underernæring. Det er nyttig om du har tenkt over disse på forhånd.
  1. Har du gått ned i vekt i det siste uten å ha gjort forsøk på det? 
    1. Hvis ja, hvor mange kilo?
  2. Har du spist mindre enn vanlig, for eksempel på grunn av nedsatt matlyst?


Under

Hvis du er i risiko for underernæring, vil helsepersonell gjøre en individuell kartlegging som inkluderer vekt, matinntaket ditt og faktorer som påvirker dette. En ernæringsplan skal utarbeides i dialog med deg, og eventuelt dine pårørende. Den skal blant annet inneholde kartleggingen, hvor mye du trenger av energi, protein og væske, samt konkrete tiltak for å dekke disse behovene. 

Du blir undersøkt, får behandling av sykepleiere og leger. Ved behov blir klinisk ernæringsfysiolog kontaktet.

Hvor lenge varer behandlingen?

Ernæringsbehandling tar tid og må ofte fortsette etter sykehusinnleggelsen. Det er viktig at du og eventuelt dine pårørende er involvert i ernæringsbehandlingen, slik at tiltakene fortsetter så lenge det er behov. Det er en økt risiko for reinnleggelse i sykehus ved underernæring.


Kreftforeningen har mye nyttig informasjon om ernæring i forbindelse med sykdom, som også kan være relevant dersom du har andre sykdommer enn kreft. Etter

Ernæringsplanen blir dokumentert i journalen din. Sykehuset sender den til de som har ansvar for videre  oppfølging av deg.