Undersøkelse

Ergospirometri

Ergospirometri (CPET – cardiopulmonary exercise test) er en undersøkelse som måler oksygenopptak, lungefunksjon og arbeidskapasitet. Testen utføres på ergometersykkel.

Før

For at testen skal gi et så riktig svar som mulig er det viktig at du:

  • har på deg lette og behagelige treningsklær og sko
  • ikke spiser et større måltid 1 time før undersøkelsen
  • unngår bruk av tobakk undersøkelsesdagen
  • ikke anstrenger deg siste timen før undersøkelsen

Om mulig - unngå å ta luftveisåpnende inhalasjonsmedisin:

  • 6 - 48 timer før undersøkelsen, avhengig av inhalasjonsmedisin. 

Eventuelle inhalasjonssteroider kan brukes som vanlig. Alle andre faste medisiner tas som vanlig.

Dersom du føler deg dårlig, kan du ta inhalasjonsmedisinen din. Da er det viktig at du skriver ned når du tok medisinen. Noen medisiner kan påvirke resultatet av pusteprøven, derfor bør du alltid opplyse oss om hvilken medisin du bruker på forhånd.

Alt dette vil du få informasjon om fra helsepersonell før undersøkelsen.

Under

Lungelege og lungesykepleier er med deg under testen. De vil fortelle deg hvordan du skal utføre testen. Hjerte- og lungefunksjon, blodtrykk og oksygenmetning overvåkes underveis.

Først gjør vi disse undersøkelsene:Måling av blodtrykk og oksygenmetting:

Legen ser på resultatet av disse undersøkelsene. Om de ser bra ut, utfører du selve ergospirometri-undersøkelsen.

Under undersøkelsen har du på deg elektroder (fra EKG), måler for blodtrykk og oksygenmetning.

Du skal sitte på en ergometersykkel. Du får på en maske over nese og munn. Den blir holdt på plass av et feste som du har på hodet. Masken skal være tett, men du klarer å puste gjennom den. Før du starter å sykle spør vi deg om pusten din ved å vise deg en skala som er et mål på pust (Borgs-skala). Vi gjør dette flere ganger under undersøkelsen.

Når du starter å sykle skal det være lett å trå. Det vil bli tyngre etter hvert. For at du skal utføre en god test er det viktig at du presser deg, ellers kan det bli en test hvor det blir vanskelig å få avklart symptomene dine og få en diagnose. Sykepleier vil spørre deg hvordan det går og lungelegen er med på hele undersøkelsen. Blir du trøtt og det gjør vondt i beina skal du likevel presse deg helt til du ikke orker mer. Etter at testen er ferdig skal du sitte på sykkelen og trå lett rundt.

Etter

Etter undersøkelsen vil legen tolke verdiene i forhold til forventede verdier og se dette i sammenheng med sykdomsbildet og andre undersøkelser.