Undersøkelse, Metakolintest/PD20

Direkte bronkial provokasjonstest

Direkte bronkial provokasjonstest gjør vi for å finne ut om luftveiene dine er overømfintlige. Testen kan være nyttig både for å stille diagnosen astma og for å vurdere effekt av behandling. Metakolin øker spenningen (tonus) i den glatte muskulaturen i lungene og kan føre til en sammentrekning i luftrørene.Før

Under

Spirometri blåses før start og ett minutt etter hver dose Metakolin. Metakolin gis på et forstøverapparat i opptrappende doser. Testleder vil hele tiden forklare barnet/ungdommen hva som skjer.

Etter

Testleder skriver en rapport som kan ha betydning for videre vurdering av testresultatet. Testresultatet vil bli gjennomgått og vi gir råd om videre medisiner.