Behandling

Digital oppfølging etter PCI-behandling av hjerte/karsykdom

Dette er en oppfølging for deg som har gjennomgått PCI-behandling som følge av hjerte/karsykdom. Konsultasjonen gjennomføres av en fysioterapeut, og foregår enten på video eller telefon.

Henvisning og vurdering

Du blir henvist til konsultasjon av avdelingen du har vært innlagt på.

Før

Timen gjennomføres enten på telefon eller video. 

Ta kontakt dersom du ønsker å avbestille timen, eller få den endret fra video til telefonkonsultasjon.

Skriv gjerne ned eventuelle spørsmål på forhånd. 

 

Under

Du får en individuell samtale med en fysioterapeut om blant annet fysisk aktivitet og trening, og hvorfor dette anbefales. Vi kartlegger også ditt behov og hvilke ønsker du har for videre oppfølging der du bor.

Etter

Hvis du ønsker det, kan vi henvise deg til en lokal fysioterapeut for videre oppfølging.