Diagnose

Autoimmun hepatitt

Autoimmun hepatitt (AIH) er en kronisk betennelse i leveren. Årsaken til AIH er ukjent, men tilstanden skyldes sannsynligvis et samspill mellom gener, miljøfaktorer og et feilregulert eller "overivrig" immunforsvar. Dette medfører betennelse i en del av kroppens eget vev (såkalt autoimmun sykdom).

Symptomer

Sykdommen forekommer hos begge kjønn i alle aldersgrupper, men er vanligere hos yngre kvinner. Forekomsten er økende. Noen ganger kan man også ha andre autoimmune leverbetennelser som primær biliær kolangitt (PBC) og primær skleroserende kolangitt (PSC).

De fleste pasientene har ved diagnosetidspunkt som regel ingen symptomer eller kun uspesifikke symptomer (utmattelse, nedsatt allmenntilstand, magesmerter, kvalme, kløe og/eller leddsmerter). Hos mange oppdages AIH ved en tilfeldighet ved at det påvises unormale leverprøver på blodprøver tatt av annen årsak. 
 
Hos ca. 25% har sykdommen en akutt debut med gulsott og kvalme, som ofte resulterer i sykehusinnleggelse. Ofte har da sykdommen vært der en god stund uten at man har visst om det. 

Utredning

AIH diagnostiseres ved hjelp av blodprøver og en vevsprøve fra leveren (biopsi). Man vil da utelukke andre årsaker til leverbetennelse som virusinfeksjon, alkoholbruk og medikamenter. Vevsprøven blir undersøkt i mikroskop for å bekrefte diagnosen og utelukke andre leversykdommer. 

Behandling

Målet med behandlingen er å dempe betennelsen i leveren. Hvis betennelsen er ubehandlet i mange år utvikles det arrvev og du kan til slutt få såkalt skrumplever (levercirrhose). Da vil etterhvert leveren slutte å fungere normalt og det kan hos noen bli aktuelt med levertransplantasjon. For å unngå at det utvikles cirrhose må man dempe betennelsen i leveren med immundempende medisiner. 

De vanligste medisinene man bruker ved AIH er prednisolon og azathioprin (Imurel). En del tåler ikke Imurel, og da kan det være aktuelt å enten behandle kun med en lav dose prednisolon eller prøve andre medikamenter som merkaptopurin (Puri-Nethol) eller mykofenolatmofetil (Cellcept). Det finnes eventuelt andre alternativ som takrolimus eller ciklosporin samt noen andre mindre dokumenterte medikamenter. De fleste må stå på livslang behandling da sykdommen ofte blusser opp viss man slutter med medisiner (opptil 80% innen ett år). 


Oppfølging

Oppfølging er en spesialistoppgave, vanligvis med kontrolltime årlig. AIH er en kronisk sykdom der forløpet kan være svingende. Det derfor viktig at du følges opp med blodprøver (hver 3.-6.mnd) for å oppdage et evt. oppbluss av sykdommen Hos enkelte stabile pasienter kan oppfølging skje hos fastlege, med jevnlige blodprøvekontroller og henvisning tilbake til spesialist om nødvendig. 

Det er vanlig å ta en bentetthetsmåling ved diagnosetidspunktet. Hvis du må bruke prednisolon fast er det spesielt viktig å følge opp med regelmessig bentettsmåling og du bør bruke tilskudd av vitamin D og kalk. Ofte tas det elastografi (Fibroscan) jevnlig for å følge utviklingen av stivheten i leveren.


Kontakt

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon Klinikk for medisin

Kontakt Klinikk for medisin
Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Transport

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

  • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
  • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

  • Linje 46 til Frøensalleen
  • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

  • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
  • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

  1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
  2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
  3. Via parcnordic.no innen 72 timer
  4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic