Arbeid og psykisk helse

Langvarig sykmelding kan være uheldig ved depresjon og angstlidelser. Arbeid gir hverdagen form og struktur, med mindre rom for passivitet, bekymring og tunge tanker. Her kan du lese mer om yrkesrettede tiltak og bruk av gradert sykmelding og tilrettelegging.

Arbeid kan ha en positiv betydning for trivsel og helse. Det å ha en jobb å gå til kan sikre økonomien. Samtidig kan arbeid være en kilde til selvrespekt og gi mening til dagene. På jobben kan vi oppleve trygghet og fellesskap, og vi får mulighet til å treffe andre mennesker. Det gir rammer, struktur og rutiner som kan være spesielt viktige når vi har psykiske helseproblemer.

Samtidig kan en arbeidsplass preget av mistrivsel og konflikter bidra til psykiske vansker. Belastningen er også stor når arbeidspresset er urimelig høyt med lite kontroll over egen arbeidssituasjon. Tilrettelegging av arbeidet er viktig både når forhold på jobben bidrar til de psykiske plagene, og når depresjon eller angst svekker evnen til å fungere i arbeid. 

Langvarig sykmelding kan ha negative konsekvenser

Sykmelding er ofte nødvendig i perioder når sykdomsbelastningen er stor. Men langvarig sykmelding kan også føre til sosial isolasjon og passivitet. Negative tanker og vonde følelser kan begynne å dominere. I verste fall kan du begynne å tro på tanker om at du ikke har noe å bidra med, ikke er ønsket eller at det uansett ikke nytter.

I lengden kan sykmelding faktisk forverre problemene. Jo lengre man er borte fra jobben, jo vanskeligere er det ofte å komme tilbake til den. Hovedregelen er at å delta i arbeidslivet, om vi kan, styrker helsen. 

Gradert sykmelding er ofte bedre enn full sykmelding

Gradert sykmelding er ofte et gunstig alternativ til full sykmelding. Da kan du i en periode jobbe i redusert tempo, med færre eller enklere arbeidsoppgaver, ha kortere dager eller få tilpasset jobben på andre måter. Det er viktig med oppgaver som gir en opplevelse av mestring og mening. Du kan ha redusert arbeidstid eller være hjemme én eller flere dager per uke. Dersom sykmelding er nødvendig, er det derfor positivt at du velger en løsning med gradert sykmelding fremfor full sykmelding.

Arbeidsgivere er stort sett positive og villige til å følge opp lovverkets krav om tilrettelegging for arbeidstakere med helseproblemer. De vet at arbeidstakeren kommer raskere tilbake hvis arbeidsplassen legger til rette for det. 

Hvor åpen skal du være om dine vansker og behov?

Mange er i tvil om hvor åpne de skal være om sine helseproblemer på jobben, spesielt når de har behov for tilpasninger. Noen velger å ikke si noe, mens andre er mer åpne. Her finnes det ingen fasit. Du kan ta utgangspunkt i følgende nyttige spørsmål når du skal gjøre denne vurderingen: 
  • Hvilke behov har du for gradert sykmelding og eventuelt tilrettelegging på jobb i en periode?
  • Hva trenger din nærmeste leder av informasjon om dine behov, for å bli den lederen du trenger nå?

Sist oppdatert 14.12.2023