Behandling

Akromegalibehandling

Akromegali skyldes en godartet veksthormonproduserende svulst (adenom) i hypofysen. Når diagnosen akromegali er sikker velges behandlingen etter en individuell vurdering. Små veksthormonproduserende hypofyseadenom behandles kirurgisk med gode utsikter til varig helbredelse. Ved større adenomer velger vi ofte å behandle med medisiner for å skrumpe adenomet og redusere nivået av veksthormon før operasjon.

Akromegali er en kronisk sykdom som skyldes overproduksjon av veksthormon. Sykdommen er nesten alltid forårsaket av en godartet svulst (adenom) i hypofysen.

Les mer på helsenorge.no

Behandlingen har som mål:

  • å normalisere nivået av veksthormon og «langtidsveksthormon» (IGF-1), og dermed motvirke de negative effektene overproduksjonen har på kroppen.
  • å forhindre at svulsten trykker på synsbanene og gir redusert syn.
  • å hindre at svulsten trykker på den friske delen av hypofysen og gir hypofysesvikt.

Før

Før oppstart med medisinsk behandling er det ingen spesielle forberedelser.  

Under

Ved små veksthormonproduserende hypofyseadenomer vil vi ofte velge operasjon som første behandling. Inngrepet foregår som regel gjennom nesen (transsfenoidal kirurgi) og er relativt skånsomt. Hypofyseoperasjoner foregår i narkose. Operasjonen tar vanligvis halvannen til to timer. Det er vanlig å kontrollere operasjonsresultatet med en MR-undersøkelse mens du er på sykehuset. Etter operasjonen er du raskt oppe på bena, og du kan vanligvis reise hjem etter noen dager. Det er viktig at du er forsiktig med å snyte deg selv om du er tett i nesen. Dette vil du få nærmere beskjed om fra legen som opererer deg.

Dersom adenomet vokser utenfor hypofysegropen er sjansen for varig helbredelse ved operasjon mindre. Vi vil da som regel velge å behandle med medisiner i ½ til 1 år i håp om å redusere svulstens størrelse og nivået av veksthormon i blodet før kirurgisk behandling. Siktemålet er å få et bedre kirurgisk resultat. Behandling med medisiner vil vanligvis være en sprøyte hver fjerde uke med en «somatostatinanalog» (Sandostatin LAR © eller Ipstyl Autogel ©).

Hvis hypofyseadenomet ikke ble fjernet helt og veksthormon og «langtidsveksthormon» (IGF-1) fortsatt ligger for høyt etter operasjonen er videre behandling med medisiner nødvendig. Det finnes tre hovedgrupper medikamenter vi kan bruke:

  • «Somatostatinanalog» (Sandostatin LAR © eller Ipstyl Autogel ©) reduserer nivået av veksthormon og kan redusere størrelsen av adenomet. Behandlingen gis som en sprøyte som vanligvis settes hver 4. uke av helsepersonell. Endokrinologiske sykepleiere kan gi råd om opplæring i riktig prosedyre for blande og sette medisinen til helsepersonell på ditt hjemsted.
  • «Dopaminagonist» (kabergolin (Dostinex ©), kvinagolid (Norprolac ©), bromokriptin (Parlodel ©)) kan redusere vekthormonnivåene noe, men er vanligvis mindre effektive enn sprøyter med somatostatinanalog. Kabergoline tabletter tas to eller flere dager i uken, mens de andre preparatene tas en til to ganger daglig.
  • «Veksthormonantagonist» pegvisomant (Somavert ©) blokkerer effekten av veksthormon i kroppen, men påvirker ikke størrelsen på hypofyseadenomet. Behandlingen gis som en injeksjon under huden fra 2-7 ganger i uken. Dette kan du gjøre selv etter opplæring.

I noen få tilfeller kan, hvor vi ikke får kontroll med sykdommen ved operasjon og med medisiner, strålebehandling være aktuelt.

Hvor lenge varer behandlingen?

Dersom det fortsatt er for høy produksjon av veksthormon etter operasjon må du ha varig behandling med medisiner. I noen tilfeller kan en ny operasjon eller strålebehandling bli aktuelt.

Etter

Tre til fem dager etter operasjon blir du utskrevet eller overflyttet til ditt lokalsykehus.
Det er vanlig at endokrinologisk avdeling følger deg opp med første kontroll ca. tre måneder etter operasjon. Dersom du har brukt medisiner mot akromegali før operasjonen skal du slutte med disse frem til første kontroll hos endokrinolog.

Kontroll - oppfølging

Hyppighet av kontrollene tilpasses individuelt. Hvis du har gjennomgått hypofyseoperasjon blir du vanligvis innkalt til kontroll etter tre måneder og etter ett år etter operasjon, og deretter ca. en gang i året. Får du behandling med medisiner blir du innkalt ca. ½ år etter oppstart av behandlingen og en gang i året deretter.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor kan jeg ikke bare opereres med en gang?
Svar: Hvis forholdene ligger til rette for det kan vi operere på nytt. Imidlertid er utsiktene til suksess mye mindre ved andregangs kirurgi, og det er grunnen til at vi ofte forsøker annen behandling.

Vær oppmerksom

Hypofyseoperasjon

Alvorlige komplikasjoner med blødninger er sjeldne (ca. 0,5 %). Noen pasienter får problem med lekkasje av «cerebrospinalvæske» fra nesen. Dette kan disponere for infeksjoner. Redusert lukt og smak etter operasjon er vanligvis forbigående.

Behandling med medikamenter

Som alle medikamenter kan behandling med medisiner mot akromegali medføre bivirkninger. Hyppigst er plager med luft i magen og løs avføring. Dette blir ofte bedre etterhvert. Somatostatinanalog kan gi stigning i blodsukker. Pasienter som starter med pegvisomant må kontrollere leverenzymer i en blodprøve hver 4-6 uke de første seks månedene av behandlingen.

Forholdsregler

De første ukene etter hypofyseoperasjonen må man være forsiktig med å blåse kraftig ut av nesen. Du kan være i vanlig aktivitet etter operasjonen, men være forsiktig med større anstrengelser, spesielt tunge løft og kontakt-idrett.