Prosjekt:

Urinsyregikt i Norge (NOR-Gout)

Prosjektle​​der

Till Uhlig 

Om p​rosjektet

Pasienter med urinsyregikt trenger målstyrt behandling for å oppnå lave urinsyreverdier slik at en forebygger fremtidige anfall med urinsyregikt og komorbiditeter.​

I dette prosjektet tilbys pasienter med et anfall med urinsyregikt månedlig oppfølging første året hos lege og sykepleier. Gjennom livstilråd gitt ved sykepleier og medikamentell behandling senkes nivået med urinsyregikt. År 2 følges pasientene hos fastlegen og kommer så til en avsluttende undersøkelse etter 24 måneder og så langtidsoppfølging som planlegges etter 5 år.

Vi undersøker om pasientene får redusert anfallshyppighet med urinsyregikt og lav urinsyrenivå, og om avleiringer av urinsyre går tilbake, bedømt ved bildediagnostikk (DECT).

Sama​rbeid

Prosjektet er integrert i behandlingslinje ved revmatologisk poliklinikk med klinikere og forskere ved Revmatologisk avdeling/NKRR ved Diakonhjemmet Sykehus, Oslo. 

Omta​​​le/publikasjoner 

Nytt håp for kaptein Voms stortå

Oppsummering av EULAR behandlingsanbefalinger ved urinsyregikt

Tidslinje

Planlagt 5-års oppfølging avslutter datainnsamling 2023.
Porsjektperiode: 2015-2025

Sist oppdatert 14.07.2023