Prosjekt:

Sykdomskonsekvenser i leddgiktregisteret i Oslo (Oslo Rheumatoid Arthritis register, ORAR)

Prosjekt​​​leder

Till Uhlig 

Om prosjektet​

I dette prosjektet har pasienter med revmatoid artritt i Oslo blitt inkludert i Leddgiktregisteret i Oslo (ORAR). Circa 1000 pasienter i registeret har ved fem spørreskjemaundersøkelser 1994, 1996, 2001, 2004, og 2009 svart på sykdomspåvirkning og mestringsaspekter.

Prosjektet inneholder også mye data om livskvalitet hos mennesker med leddgikt.​

Forskningen har allerede resultert i mye ny kunnskap om sykdoms- hyppighet, fysisk og psykisk sykdomspåvirkning, mestring, helseøkonomiske aspekter og dødelighet ved leddgikt. Tre doktorgradsstipendiater har avlagt sin forskning basert på ORAR.

Samarbeid​

Prosjektet utgår fra Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus, Oslo. 

Omtale/publikasjo​​ner

The population based studies in rheumatoid arthritis. A method of longterm followup studies.
Kvien TK, Uhlig T.
J Rheumatol Suppl. 2004 Mar;69:35-40.​

Health status has improved more in women than in men with rheumatoid arthritis from 1994 to 2009: results from the Oslo rheumatoid arthritis register.
Austad C, Kvien TK, Olsen IC, Uhlig T.
Ann Rheum Dis. 2015 Jan;74(1):148-55. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-204014. Epub 2013 Oct 15.

Tidslinje​

Registeret ble etablert i 1994 og har konsesjon fra Datatilsynet til 2024.​

Sist oppdatert 14.07.2023