prosjekt

Oppdatering av EULAR anbefalinger for ikke-farmakologisk kjernebehandling ved hofte- og kneartrose

​​Prosjektl​​eder

Nina Østerås, seniorforsker

Om prosjektet

EULAR sin anbefaling for ikke-farmakologisk kjernebehandling ved hofte- og kneartrose ble publisert i 2012.  Det er mange forskningsstudier som har vært publisert siden denne anbefalingen ble utarbeidet. Det er nå opprettet en arbeidsgruppe som skal oppdatere anbefalingene basert på en systematisk litteraturgjennomgang av vitenskapelig evidens som er publisert etter 2012. Arbeidet er finansiert av EULAR.

Samarbe​​id

NKRR leder den europeiske gruppen (task force) bestående av 25 deltakere med ulik fagbakgrunner samt to brukerrepresentanter. NKRR stiller med fire deltakere i denne arbeidgruppen.

Tidslin​je

Arbeidsgruppen startet sitt arbeid i januar 2021 og skal etter planen være ferdig med de reviderte anbefalingene innen juni 2023.

 

Sist oppdatert 08.12.2022