Prosjekt:

Measuring physical activity in patients with musculoskeletal diseases

​Prosjektle​der

Hanne Dagfinrud

Omtale av ​​prosjektet

Fysisk aktivitet er en viktig del av behandling og sykdomsforebygging ved muskel- og skjelettsykdommer. Målemetoder som gir et mest mulig riktig bilde av fysiske aktivitetsvaner er derfor viktig for å kunne tilpasse individuell behandling og veiledning. Hensikten med prosjektet er å sammenligne selvrapportert fysisk aktivitet med objektiv målemetode, samt å undersøke om kliniske faktorer påvirker samsvaret mellom målemetodene.

Omtale/pu​​​blika​​sjoner

Joseph KL, Dagfinrud H, Christie A, Hagen KB, Tveter AT Criterion validity of The International Physical Activity Questionnaire-Short Form (IPAQ-SF) for use in clinical practice in patients with osteoarthritis. BMC Musculoskelet Disord. 2021 Feb 27;22(1):232. doi: 10.1186/s12891-021-04069-z Criterion validity of The International Physical Activity Questionnaire-Short Form (IPAQ-SF) for use in clinical practice in patients with osteoarthritis - PubMed (nih.gov)

Tid​slinje

Startet 2017 og er forventet ferdig i 2024.​

Sist oppdatert 14.07.2023