Prosjekt:

HAPPY Hands: Bedre hverdag med håndartrose

Hovedmålet med dette prosjektet er å gjøre anbefalt behandling tilgjengelig for alle gjennom å utvikle en brukervennlig app (mobilapplikasjon) for personer med håndartrose.

​Prosjek​tleder

Anne Therese Tveter

Om pro​sjektet

Håndartrose rammer nær halvparten av alle kvinner og en fjerdedel av alle menn, og er en viktig årsak til smerte og nedsatt funksjon i hendene. Det finnes ingen kur, men internasjonale retningslinjer fastslår at informasjon, håndtrening, og bruk av ortoser (støtteskinner) og hjelpemidler er effektive tiltak for å redusere smerter og bedre funksjon.

Hovedansvaret for denne behandlingen er lagt til primærhelsetjenesten, men tilbudet til denne store pasientgruppen er svært mangelfullt. Hovedmålet med dette prosjektet er å gjøre anbefalt behandling tilgjengelig for alle gjennom å utvikle en brukervennlig app for personer med håndartrose. I kombinasjon med veiledning fra fastlege eller annet helsepersonell kan appen også bidra til et bedre behandlingstilbud for denne pasientgruppen.

Når appen er ferdig utviklet vil den testes ut i en pilotstudie der personer med håndartrose skal rekrutteres fra Norsk Revmatikerforbund, Senter for Ortopedi og Revmatologi ved Diakonhjemmet sykehus og Ankerløkka Legesenter.

Sama​rbeid

Prosjektet er utviklet i nært samarbeid med brukerrepresentanter og forskere/klinikere ved NKRR, Diakonhjemmet sykehus. Prosjektet vil gjennomføres som et samarbeid med NKRR, Norsk Revmatikerforbund, Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), og en prosjektgruppe bestående av forskere, klinikere (ergoterapeut, fysioterapeut, fastlege, revmatolog, sykepleier) og brukerrepresentanter.

Omtal​​​e/publikasjon

Revmabloggen

Revmatiker

Dam

Tidsl​​​inje

Prosjektet vil bli gjennomført i perioden august 2020 til desember 2022.​

Sist oppdatert 08.12.2022