Prosjekt:

ForBedre Artrosebehandling

Prosjektet er ferdigstilt «ForBedre Artrosebehandling» hadde som overordnet mål at alle personer med hofte- og kneartrose skal få behandling i tråd med behandlingsanbefalingene for artrose. Tidligere forskning har vist at det er et gap mellom kunnskap og praksis når det gjelder behandling som tilbys til personer som har hofte- eller kneartrose.

​Prosjek​tledere

Nina Østerås & Tuva Moseng​

Om ​​​prosjektet

Tidligere forskning har vist at det er et gap mellom kunnskap og praksis når det gjelder behandling som tilbys til personer som har hofte- eller kneartrose. Anbefalt grunnbehandlingen ved artroseplager er pasientinformasjon (om sykdommen, behandlingsalternativer og egenmestring), vektreduksjon (ved overvekt) og trening. Prosjektet, «ForBedre Artrosebehandling», har som overordnet mål at alle personer med hofte- og kneartrose skal få behandling i tråd med behandlingsanbefalingene for artrose.

Prosjektet har fire delmål:

  1. Økt kvalitet på behandlingen som tilbys  (dvs. at den i større grad er i tråd med behandlingsanbefalingene for artrose),
  2. Økt kjennskap til behandlingsanbefalingene blant personer med hofte- og kneartrose,
  3. Økt antall fysioterapeuter som tilbyr artrosekurs og trening i sin praksis (dvs. økt tilgang til grunnbehandlingen), og
  4. Økt antall fastleger som har fått tilgang til en oppsummering av behandlingsanbefalingene.​

Målgruppene i dette prosjektet er medlemmene i Norsk Revmatikerforbund som har artrose, fysioterapeuter og fastleger i kommunehelsetjenesten. Norsk Revmatikerforbund sine medlemmer og organisasjonens nettverk vil bli benyttet til å spre kunnskap om anbefalt artrosebehandling til personer med artrose og til fastleger.

Fysioterapeuter vil bli intervjuet om barrierer og mulige strategier for komme i gang med å tilby artroseskole og trening. Videre vil prosjektgruppen utvikle og implementere en «strategi-pakke» med mål om å redusere barrierene rundt igangsetting av artrosekurs og gruppetrening blant fysioterapeuter. Dette vil bidra til å heve kvaliteten på grunnbehandlingen for artrose i kommunehelsetjenesten.

Samar​beid

Prosjektet er utviklet i nært samarbeid med brukerrepresentanter og forskere ved Diakonhjemmet sykehus (NKRR). Prosjektet vil gjennomføres som et samarbeid mellom NKRR, Norsk Revmatikerforbund og brukerrepresentanter. En ressursgruppe bestående av to privatpraktiserende fysioterapeuter og en fastlege vil også bidra i prosjektet.​

Omta​le/publikasjon

Revmatiker.no

Dam.no

Tids​​linje

Prosjektet vil bli gjennomført i perioden fra 1. okt. 2020 til utgangen av 2022.​

Sist oppdatert 28.12.2023