Prosjekt:

ExeHeart

- Bedre hjertekar helse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom - Improved cardiovascular health for patients with inflammatory joint disease

​Pros​jektleder

Anne Therese Tveter (fysioterapeut PhD, seniorforsker NKRR)

Stipe​​​ndiat

Kristine Røren Nordén er ansatt som stipendiat i prosjektet, finansiert av Stiftelsen Dam. Kristine har en master i idrettsfysioterapi og har i mange år vært ansatt som fysioterapeut ved Nasjonal Behandlingstjeneste for Revmatologisk Rehabilitering.

Om pr​​osjektet

I ExeHeart undersøkes effekten av høyintensiv kondisjonstrening på fysisk form, hjertekar-helse og sykdomsaktivitet hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom. Vi undersøker hvordan en slik intervensjon fungerer i klinisk praksis. Selve treningen gjennomføres på to fysikalske institutt i primærhelsetjenesten. Måling av fysisk form er sterkt anbefalt i klinisk risikovurdering av hjerte- og karsykdom, men gjennomføres i liten grad i dagens praksis. I ExeHeart undersøker vi derfor om enkle prediksjonskalkulatorer kan måle endringer i fysisk form.

Potensialet for pasientene er at denne type trening kan bedre fysisk form og potensielt forebygge hjerte-kar sykdom, samt fremme livskvalitet og mestring, uten å medføre bivirkninger.

Pasienter med revmatoid artritt, psoriasis artritt eller spondyloartritt som er henvist til utredning av hjertekar risiko ved Forebyggende Hjerte Revma klinikk ved Diakonhjemmet sykehus ble invitert til å delta i studien. De gjennomgikk grundig kartlegging av ulike risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, blant annet en belastningstest på tredemølle, der hjerte- og lungefunksjon ble målt kontinuerlig. Deltakerne i studien ble fordelt tilfeldig til en intervensjonsgruppe (intervensjonsgruppe) som fikk tilbud om trening hos fysioterapeut i primærhelsetjenesten eller til en kontrollgruppe som ble behandlet etter dagens praksis. Treningen hos fysioterapeut bestod av to ukentlige økter med høy intensitets intervalltrening og en egentreningsøkt med moderat intensitet. Treningen ble skreddersydd til den enkelte, og deltakerne fikk tett oppfølging av fysioterapeut.

Etter 12 uker og 6 måneder ble det undersøkt  om det var forskjell mellom gruppene med hensyn til fysisk form, risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, samt selvrapporterte mål for smerte, utmattelse, sykdomsaktivitet, livskvalitet og barrierer og mestring av fysisk aktivitet. Vi undersøkte om det var mulig å gjennomføre den høyintensive treningen som planlagt og om enkle kondiskalkulatorer kunne fange opp endringer i fysisk form.

De første pasientene ble inkludert i august 2021 og datainnsamling ble ferdigstilt i mars 2023​. Vi forventer at prosjektet vil vare til siste halvdel av 2024.

Sam​​arbeid

ExeHeart er utviklet i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund (NRF) og er i tråd med NRF sin satsing​​ på hjertehelse hos revmatikere.

Det er et samarbeidsprosjekt med Forebyggende HjerteRevma klinikk, ledes av kardiolog og forsker Anne Grete Semb.

Professor og fysioterapeut Hanne Dagfinrud ved NKRR, Diakonhjemmet sykehus Professor og fysiolog Jonny Hisdal ved OUS er med i prosjektet som biveiledere.

Professor og fysiolog Georg Metsios (UK) er internasjonal samarbeidspartner, mens Thalita Blanck og Jon Skandsen er brukerrepresentanter i studien.

Camilla Fongen NKRR)​ deltar som prosjektmedarbeider.

Konta​kt

Stipendiat Kristine Røren Nordén: kristineroren.norden@diakonsyk.no

Artikler fra prosjektet​

Short- and long-term effects of high-intensity interval training in patients with inflammatory joint disease: The ExeHeart randomized controlled trial​​

​​
​Effect of high-intensity exercise on cardiorespiratory fitness, cardiovascular disease risk and disease activity in patients with inflammatory joint disease: protocol for the ExeHeart randomised controlled trial ​

Associations between cardiovascular risk factors, disease activity and cardiorespiratory fitness in patients with inflammatory joint disease: a cross-sectional analysis​​​​Sist oppdatert 14.07.2023