Eular hip/knee OA recommendation

Update of the EULAR recommendations for non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis

PROSJEKTLEDER

Nina Østerås
Fysioterapeut | PhD
Professor
 
Tuva Moseng
Fysioterapeut | PhD
Postdok

 

OM PROSJEKTET

Eksisterende EULAR anbefaling for ikke-farmakologisk kjernebehandling av hofte- og kneartrose ble publisert i 2013. Etter dette har det blitt gjennomført mange nye kliniske studier. Det er derfor behov for å oppdatere denne anbefalingen.
 

HVEM KAN VÆRE MED?

En internasjonal tverrfaglig arbeidsgruppe på 25 personer (forskere, helsepersonell og brukerrepresentanter) fra 15 Europeiske land er nedsatt for å oppdatere denne anbefalingen.
 

HVA INNEBÆRER STUDIEN?

Arbeidsgruppen følger EULAR sine standard prosedyrer for oppdatering av anbefalinger. Det innebærer blant annet å oppdatere forskningsspørsmålene, gjennomføre et systematisk litteratursøk og -gjennomgang, en revisjon av anbefalingene i form av en konsensusprosess og publisering av oppdaterte anbefalinger. Arbeidsgruppen vil også lage planer for spredning og implementering av anbefalingene.​

 

Sist oppdatert 18.01.2024