Prosjekt:

DigiOA – Digital artrosebehandling

I prosjektet "Digital artrosebehandling" ønsker vi gjennom en randomisert kontrollert studie å undersøke om det å følge et individuelt tilpasset treningsprogram på en mobilapp er like effektivt som vanlig oppfølging hos fysioterapeut.

Prosjekt​leder

Anne Therese Tveter, seniorforsker

Om prosjekt​​et

Digital avstandsoppfølging brukes for å behandle pasienter uavhengig av geografisk avstand, og uten et fysisk møte mellom pasient og helsepersonell. Det har vist seg effektivt i behandling av bla. hjerte- og lungesykdommer og nevrologiske lidelser. I prosjektet "Digital artrosebehandling" ønsker vi gjennom en randomisert kontrollert studie å undersøke om det å følge et individuelt tilpasset treningsprogram på en mobilapp er like effektivt som vanlig oppfølging hos fysioterapeut. 

Informasjon og trening er effektiv behandling for pasienter med artrose, og vi ønsker gjennom en mobil løsning å undersøke om man kan få gitt samme behandling på en mer kostnadseffektiv og bærekraftig måte. En mobil løsning kan være med på å øke tilgjengeligheten for behandling, da behandlingen kan gis uavhengig av geografisk avstand. Mobile løsninger gir også større valgfrihet for pasientene, da de for eksempel kan trene når de vil gjennom dagen, og ikke er bundet til et oppmøtetidspunkt hos en terapeut. Håpet er at den økte tilgangen og valgfriheten gjennom appen gir bedre etterlevelse av anbefalt trening. 

En del av prosjektet er også å finne kjennetegn ved de pasientene som har størst effekt av å bruke appen. På den måten kan man bidra til at fysioterapeuter lettere kan identifisere hvilke pasienter som kan klare å følge opp treningen gjennom en app, og hvem som har større behov for fysisk oppfølging hos en terapeut. 

Samarbeid​​​

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Rådet for Muskelskjeletthelse og det skal samarbeides med 10-15 fysioterapiklinikker på Østlandet som skal gjennomføre behandlingen. Hovedveileder er Anne Therese Tveter, og biveiledere er Nina Østerås og Tuva Moseng.

Tidsl​inje

Fysioterapeut Lars Martinsen er ansatt som stipendiat i prosjektet, som vil foregå fra 1. januar 2021 til 31. desember 2025.​

Mer om prosjektet

Om prosjektet (cristin.no)

Om prosjektet (remedy-senter.no)

 

Sist oppdatert 19.12.2023