Webinar

Webinar om Health inequalities and variation in outcomes across long-term conditions

- Hva påvirker behandlingsresultater for pasienter med langvarige sykdomstilfeller?  Fredag 25. februar er det duket for et spennende NKRR webinar med PhD og bedriftssykepleier Trond Haugmark.

Publisert 22.02.2022
Sist oppdatert 23.02.2022
PhD og bedriftssykepleier Trond Haugmark

​Temaet setter søkelys på faktorer som kan være med å påvirke utfallet av behandling og hvordan det går med pasienten sin helse når for eksempel to pasienter har samme diagnose men oppnår forskjellige behandlingsresultater. 

Dere kan se webinaret live her klokken 08:30. Denne gangen varer det litt lenger til ca 09:15. Webinar 25. februar 08:30 - YouTube

Dere kan også finne webinaret og våre tidligere webinarer på vår YouTube kanal

NKRR - YouTube​

Webinaret gir et lite innblikk i hvilke faktorer som påvirker variasjoner i helseutfall hos pasienter, og stiller spørsmål om ulikheter i helsebehandling finnes. Dette er et innblikk i et stort tema og fagfelt som berører problemstillinger med viktige implikasjoner for helsen vår og behandling av helse.

Foredraget ble originalt fremstilt som en prøveforelesning før Trond Haugmark sin disputas 10. februar på engelsk og er nå oversatt til norsk. Trond Haugmark har vært ansatt som PhD-stipendiat på NKRR siden 2016, i forbindelse med SALSA-studien. Han har utdannelse som sykepleier fra Høgskolen i Ålesund, og en master i psykisk helsearbeid ved Oslo Met og Nord universitet. Han jobber i bedriftshelsetjenesten i Veidekke. ​