Webinar om Brukermedvirkning i helseforskning - muligheter og utfordringer

Vi inviterer til NKRR webinar nå på fredag 19. november, om Brukermedvirkning i helseforskning – muligheter og utfordringer. Sett på kaffen, finn frem godstolen og bli med på en informativ halvtime på fredag! Her får dere litt mer informasjon om Webinaret og foredragsholder Gunnhild Berdal.

Publisert 16.11.2021
Gunnhild Berdal
Gunnhild Berdal foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus

Praktisk om webi​naret

Webinaret sendes live på vår YouTube kanal klokken 08:30 på fredag og varer ca. 30 minutter. Hvis du har spørsmål til webinaret så kan de stilles underveis i chat-feltet på streamen(du må være logget inn med din YouTube/Google kanal), eller i etterkant til e-post adressen som vises på streamen. Her finner du streamen på vår YouTube kanal!
Webinaret blir også tilgjengelig i etterkant på vår YouTube kanal.

Hvem holder fored​raget?

Gunnhild Berdal er fysioterapeut og arbeider som post doc forsker ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus. Hun forsvarte sitt doktorgradsarbeid om rehabiliteringsmål og støttende oppfølging i rehabilitering av pasienter med revmatisk sykdom i 2019. Hennes arbeid er nå tilknyttet BRIDGE-prosjektet – en nasjonal studie for å bedre kvalitet og kontinuitet i rehabiliteringsforløp på tvers av helsetjenestenivåer.

Hvorfor dette t​​emaet?

Brukermedvirkning i helseforskning handler om å la de som kjenner behovene være med på å sette agendaen og forme forskningen. Hvert år produseres enorme mengder helseforskning, og mye av denne ender rett og slett opp med å være bortkastet. Brukermedvirkning kan bidra til å redusere mengden bortkastet forskning og også bedre forskningens kvalitet, relevans og nytteverdi.

Hva gir webinaret deg som​ deltager?

Webinaret tilbyr en lettfattelig introduksjon til temaet «brukermedvirkning i helseforskning». Du vil få en oversikt over hva brukermedvirkning i forskning kan være, hvorfor det er viktig, og hvordan det kan gjøres i praksis. Kjente utfordringer og muligheter vil bli drøftet.

Hvem er webinaret sin​ målgruppe?

Webinaret passer for helsearbeidere, pasienter, forskere, beslutningstakere og andre som er interessert i forskningsbasert utvikling av helsetjenester. ​