Vi inviterer til webinar om følgesykdommer ved revmatisk sykdom

Fredag 11. mars inviterer NKRR igjen til webinar! Finn frem godstolen, fyll på kaffekoppen og bli med på en informativ halvtime klokken 08:30 om komorbiditeter (følgesykdommer) ved revmatisk sykdom. Komorbiditeter er en viktig årsak til død og funksjonssvikt hos mennesker med revmatisk sykdom.

Publisert 07.03.2022
Portrettbilder av Sella Provan og Birgitte Nellemann
Overlege og forsker Sella Provan, og overlege og post doc Birgitte Nellemann.

​Dette er et webinar beregnet på helsearbeidere som arbeider med- eller pasienter som har revmatisk sykdom.

Foredragsholderne som tar oss gjennom dette viktige temaet er overlege og forsker Sella Aarrestad Provan, og overlege og post doc Birgitte Nellemann, ved Revmatologisk avdeling Diakonhjemmet sykehus.

Webinaret gir en oversikt over de vanligste komorbiditetene, og vil gå nærmere inn på behandlingen og oppfølgingen til noen av disse. 

Du kan se webinaret live eller i ettertid på vår YouTube kanal: Webinar om Komorbiditeter (følgesykdommer) ved revmatisk sykdom​