Verdensdagen for artritt 12. oktober

Har du smerter og hevelser i ledd og er mer stiv i kroppen om morgenen enn etter en treningsøkt? Da bør du utredes hos revmatolog. Siv Thompson lever et normalt liv med sin revmatiske sykdom etter god oppfølging fra helsepersonell med spesialkompetanse innen revmatologi.

Publisert 12.10.2022
Sist oppdatert 25.03.2024
Dame står på en fjelltopp i sol en i en stor fjellheim og fotograferer landskapet
Siv Thompson har diagnosen aksial spondyloartritt. Med riktig behandling er sykdommen ikke til hinder for å leve et aktivt liv.

Det tverrfaglige revmatologiske miljøet ved Diakonhjemmet sykehus er internasjonalt anerkjent som verdensledende innen feltet. Det er noe av grunnlaget for at miljøet nylig er tildelt midler til å etablere og drifte forskningssenteret innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, REMEDY.

– Hvis vi skal gi denne pasientgruppen behandling og rehabilitering med god kvalitet er vi avhengige av klinisk forskning, sier Espen A. Haavardsholm, leder av REMEDY-senteret.

Nye forskningsresultater gir treffsikker behandling

De siste årenes forskning på revmatologi og muskelskjelettsykdommer har gitt gode resultater. Medisinene og behandlingsstrategiene er mye mer effektive, og man har fått økt kunnskap om faktorer slik som livsmestring og målrettet fysioterapi.

Siv Thompsons ​historie

En av pasientene ved Diakonhjemmet sykehus er Siv Thompson, en kvinne på 54 år, som lever med aksial spondyloartritt, tidligere kalt Bekhterevs sykdom.

– Med riktig behandling og medisiner har jeg levd et normalt liv med trening og uten fysiske begrensninger etter at jeg ble diagnostisert da jeg var 38 år. På Diakonhjemmet sykehus er jeg også med i forskningsprosjekter som kan komme andre pasienter til gode, i tillegg til at de gir meg god oppfølging, en ren vinn-vinn, forteller Thompson.

En av fire rammes

Hvert år markeres verdensdagen for artritt, World Arthritis Day (WAD), 12. oktober, for å øke bevisstheten om mer enn 200 revmatiske- og muskelskjelettsykdommer. På verdensbasis rammes en av fire, og disse sykdommene er årsak til nedsatt livskvalitet, funksjonstap og redusert arbeidskapasitet. Sykdommene har omfattende konsekvenser for den enkelte og for samfunnet, men kunnskapen er ikke like utbredt.

Ved symptomer er det viktig å kontakte fastlegen så raskt som mulig for henvisning til utredning. Jo tidligere man kommer i gang med behandling, jo bedre er prognosen.

Norsk Revmatikerforbund (NRF) er en av Norges største helseorganisasjoner og representerer 30 000 medlemmer. NRF er også samarbeidspartner i det nye forskningssenteret.

– Muskel- og skjelettplager er en stor utfordring for folkehelsen og en betydelig belastning for enkeltmennesket. Norsk Revmatikerforbund representerer de som lever med revmatiske sykdommer. Ny forskning, og et tett samarbeid mellom forskere og pasienter, er viktig for å forebygge sykdom og for å sørge for at de som har revmatiske sykdommer får et best mulig liv og kan delta i arbeidslivet, sier Bo Gleditsch, generalsekretær i NRF.

Under- og feildiagnostisering har store kostnader

Det anslås at rundt ett hundre millioner personer med muskelskjelettsykdom på verdensbasis ikke er diagnostisert. Å takle smertefulle symptomer på egenhånd, – som ofte ikke blir tatt på alvor eller blir feildiagnostisert, påvirker livskvalitet og deltakelse i samfunnet. Derfor er det viktig at riktig diagnose kan stilles så tidlig som mulig i sykdomsforløpet og optimal behandling kan igangsettes.

Norsk Revmatikerforbund (NRF) er en av Norges største helseorganisasjoner med rundt 30 000 medlemmer. NRF jobber for at alle med en revmatisk diagnose skal få den oppfølgingen og behandlingen de trenger, og kunne ha god livskvalitet, uavhengig av sine helseutfordringer.

REMEDY – forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, Diakonhjemmet sykehus

Senteret skal utvikle ny behandling og nye behandlingsstrategier for pasienter med revmatiske og muskel- og skjelettsykdommer. Disse sykdommene er knyttet til økt sykelighet og dødelighet, redusert livskvalitet, langvarige smertetilstander og nedsatt funksjon. Senteret ledes av professor/overlege i revmatologi Espen A. Haavardsholm.

– Revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettsykdommer er en stor belastning for mange, men også for samfunnet som helhet. Dette senteret vil bety mye for mange pasienter og vil kunne bidra til økt livskvalitet. Forskningsmiljøet er allerede i forskningsfronten og senterstatusen vil i enda større grad synliggjøre norsk revmatologisk forskning internasjonalt, sa helseministeren da tildelingen ble kjent.

Norsk Revmatikerforbund er en av fire tilknyttede partnere til senteret og skal sikre brukermedvirkning på alle nivåer i senteret.

– NRF skal sørge for at brukerne er med å påvirke forskningen, og vi skal bidra til formidlingen av resultatene, slik at god og viktig forskning når ut til dem det gjelder, sier generalsekretær i NRF, Bo Gleditsch.