Vant pris for beste abstract

Stipendiat hos NKRR, ergoterapeut Else Marit Holen Gravås, vant EULARs Health Professionals in Rheumatology Award for beste abstract på årets EULAR-kongress.

Publisert 13.06.2019
Sist oppdatert 19.12.2023
En person som smiler for kameraet

Gravås er stipendiat på håndartroseprosjektet med tittelen «Kan ergoterapi utsette eller redusere behov for kirurgi ved artrose i tommelens rotledd; en randomisert kontrollert studie».

Les om disputasen

Prosjektet ledes av professor og ergoterapeut ved NKRR, Ingvild Kjeken. I tillegg til Gravås er fysioterapeut Anne Therese Tveter post doc i prosjektet. EULAR-abstractet, som Gravås vant prisen for, er basert på dette forskningsprosjektet.

EULAR, som står for European League Against Rheumatism, arrangerer hvert år EULAR-kongressen. Årets kongress arrangeres i Madrid, og samler rundt 15.000 forskere, helsepersonell og pasienter fra hele Europa for å diskutere siste nytt innen revmatologi. En stor del av konferansen handler om at forskere presenterer sin forskning.

Gravås var stolt mottaker av prisen, og delte æren med resten av prosjektgruppen.

– EULAR-prisen bunner i et solid forskningsprosjekt, med mange dyktige fagfolk involvert, som inkluderer ergoterapeutene på de tre involverte sykehusene i prosjektet, forskere på NKRR og en erfaringskonsulent som har vært med i prosjektet helt fra starten. Å få en EULAR-pris er en stor annerkjennelse for prosjektet, sier Else Marit Holen Gravås.

– Å jobbe med et doktorgradsprosjekt er en tålmodig oppgave hvor resultatene, anerkjennelsen og nytteverdien ofte først er synlig etter flere års arbeid. Å få en slik anerkjennelse underveis i prosjektet er en viktig tilbakemelding til stipendiaten om godt arbeid og understreker at Holen Gravås gjennom abstraktet har klart å formidle resultatenes relevans og nytteverdi også for andre fagmiljø i Europa. Vi er stolte av Else Marit sitt arbeid og glad for at prosjektene som drives av kompetansetjenesten får god omtale også utenfor landets grenser, sier Mari Klokkerud, leder for NKRR.

En gruppe mennesker på en scene

 

 

Bildetekst: EULARs president Professor Johannes W.J. Bijlsma delte ut prisen på åpningsseremonien for EULAR-kongressen 12. juni.