To nye artikler i BRO-studien

Det er nylig publisert to artikler i BRO-studien, hvor pasienter med revmatiske sykdommer og muskelskjelettplager har deltatt. Første artikkel undersøkte oppfølging i kommunen og pasientenes egeninnsats for opprettholdelse av gode helsevaner etter rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten. Andre artikkel undersøkte innhold i pasientens rehabiliteringsmål og måloppnåelse etter rehabiliteringsoppholdet.

Publisert 20.01.2022
Sist oppdatert 21.12.2023
Portrettfoto Helene Lindtvedt Valaas
Stipendiat og hovedforfatter av artiklene Helene Lindtvedt Valaas. Foto: Nicolas Tourrenc / Diakonhjemmet sykehus

​Funnene i artiklene viser hvor viktig blant annet planlegging av oppfølging, pasientenes egeninnsats og rehabiliteringsmålene er for å opprettholde gode helsevaner også etter rehabiliteringsoppholdet.  

Follow-up care and adherence to self-management activities in rehabilitation for patients with rheumatic and musculoskeletal diseases. Results from a multicentre cohort study

Oppfølging og egeninnsats er viktig for opprettholdelse av de positive helsegevinstene etter et rehabiliteringsopphold. Artikkelen hadde som mål å utforske nåværende oppfølging i kommunehelsetjenesten, og pasienters egeninnsats hjemme etter rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten.

Over 500 pasienter med revmatiske sykdommer og muskelskjelettplager deltok. De ble fulgt helt ifra starten av sitt rehabiliteringsopphold og gjennom året etter endt rehabiliteringsopphold.

Stipendiat og førsteforfatter Helene Lindtvedt Valaas forteller: - Resultatene fra artikkelen viser at planlegging av oppfølgingen bør integreres i tiltakene under rehabiliteringsoppholdet fordi dette støtter egeninnsats for gode helsevaner og oppfølgingen pasienten mottar i kommunen i ettertid.

Forskerne fant også at pasienter med en stillesittende livsstil, dårlige mestringsevner og depresjon kan ha behov for mer oppfølging over lengre tid sammenlignet med andre pasienter for å oppnå sunne helsevaner. Struktur og rutiner i dagliglivet er også med å fremme egeninnsats for gode helsevaner, anvendelsen av mestringsstrategier og utnyttelse av tilegnet kunnskap. Disse elementene bør derfor skreddersys i rehabiliteringsintervensjoner (rehabiliteringsprogrammet) og oppfølgingstiltak.

Les artikkelen: Follow-up care and adherence to self-management activities in rehabilitation for patients with rheum (tandfonline.com)

Rehabilitation goals described by patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: content and attainment during the first year after rehabilitation

Rehabiliteringsmål er anerkjent som en kjernekomponent for å sikre effektiv tverrfaglig rehabilitering. I denne multisenter-observasjonsstudien utforsket vi innhold i rehabiliteringsmålene og pasientens egenrapporterte måloppnåelse ett år etter endt rehabiliteringsopphold. Pasienter med revmatiske sykdommer og muskelskjelettplager deltok.

Funnene i artikkelen tilsier at måloppnåelse i stor grad skjer under rehabiliteringsoppholdet, mens det ser ut til å være vanskeligere å opprettholde eller øke disse positive endringene etter hjemkomst.

Forskerne fant at under rehabilitering hadde målene med fokus på hverdagsrutiner, bedret fysisk helse og generelt velvære, smertereduksjon, økt opplevd energi- og motivasjonsnivåer, sosial deltakelse eller arbeidsdeltakelse størst grad av måloppnåelse.

-Men etter rehabilitering viste det seg å være utfordrende å opprettholde samme grad av måloppnåelse for de samme rehabiliteringsmålene inkludert målene med fokus på rekreasjon- og fritidsaktiviteter. Forteller Valaas.

En klinisk implikasjon av funnene, er at rehabiliteringsmålene bør gjenspeiles i oppfølgingen som planlegges ved utskrivning.

Les artikkelen: Rehabilitation goals described by patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: content and (tandfonline.com)

BRO-studien

Artiklene er en del av BRO-studien, som observerer samhandling på tvers av helsetjenestenivåene. Målet er å fremme god kommunikasjon i rehabiliteringsforløpene og skape sømløse overganger mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten (kommunene) for de med revmatisk sykdom og muskelskjelettplager.

Les mer om BRO-studien på prosjektsiden