Sykepleierprisen til Heidi A. Zangi

Sykepleier og forsker ved NKRR, Heidi A. Zangi, ble nylig tildelt Sykepleierprisen for sin innsats for mennesker med revmatisk sykdom nasjonalt og internasjonalt, og at hun gjennom årene har veiledet og inspirert sykepleiere som jobber med revmatologi.

Publisert 20.05.2019
Sist oppdatert 23.04.2021
En gruppe kvinner i hvite skjorter som holder blomster

Sykepleierprisen deles ut annethvert år av Norsk Sykepleieforbunds Faggruppe for Sykepleiere i Revmatologi (FSR) til en sykepleier i Norge som har gjort en ekstraordinær innsats for faget revmatologisk sykepleie, og som har brukt sin kompetanse og energi til å forbedre forholdene for personer med revmatisk sykdom. Kandidaten skal på en fremragende måte ha bidratt med betydelig interesse og engasjement for revmatologisk sykepleie, klinisk innsats for å bedre pasientens hverdag og ha bidratt med inspirasjon og kunnskapsformidling til kollegaer.


Heidi A. Zangi ble tildelt Sykepleierprisen for hennes arbeid med:

  • Utvikling av livsstyrketrening og doktorgradsarbeidet i forhold til fatigue og livsstyrketrening
  • Utarbeidelse av veileder for pasientundervisning
  • Aktiv deltakelse i opprettelsen av NIOR
  • Oversettelse av EULARs anbefalinger for revmatologisk sykepleie og revidering av denne
  • Undervisning og veiledning av sykepleiere og studenter

Bildetekst: FSRs leder, Ellen Moholt, og FSRs avtroppende nestleder, Sidsel Arnkværn, overrakte Sykepleierprisen til Heidi A. Zangi (i midten).