NKRR sin brukerundersøkelse er i gang (2021)

Årets Brukerundersøkelse for NKRR er i gang. Vi inviterer alle til å svare på vår korte spørreundersøkelse. Vil du påvirke hva NKRR skal fokusere på? Da er dette en gyllen mulighet. (maks 5 min svartid hvis du virkelig bruker lang tid på å svare)

Publisert 01.12.2021
Illustrasjonsbilde spørreundersøkelse
Illustrasjonsbilde foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus

​Undersøkelsen tar maks 5 minutter hvor du besvarer noen spørsmål i QuestBack. 

Du kan gjennomføre undersøkelsen ved å klikke på denne lenken. Takk for ditt bidrag!

Dine svar og innspill vil ha mye å si for hvordan vi utvikler oss videre fremover, og bidrar til at NKRR kan formidle informasjonen og videreutvikle de tjenestene våre som trengs mest og som du får mest nytte av. På forhånd takk!