Nina Østerås er blitt professor i fysioterapi ved Universitet i Oslo

Nina Østerås, seniorforsker og leder ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering (NKRR) ved sykehuset, er nå professor i fysioterapi. Hun har fått en Professor II-stilling ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap ved Universitet i Oslo, der hun veileder og underviser masterstudenter i kvantitative forskningsmetoder.

Publisert 19.05.2022
Sist oppdatert 25.03.2024
Senterleder REMEDY Espen A. Haavardsholm, professor Nina Østerås og seksjonsoverlege Till Uhlig
Senterleder REMEDY Espen A. Haavardsholm, professor Nina Østerås og seksjonsoverlege Till Uhlig

​I den anledningen arrangerte Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning et symposium 18. mai hvor Nina Østerås snakket om digital helseoppfølging i fremtiden.

Østerås sier: -Det er selvfølgelig en veldig stor anerkjennelse å bli professor, men selv om det er veldig stas, blir det nok ingen stor forskjell i arbeidshverdagene. Jeg kommer til å fortsette med det arbeidet jeg gjør og de prosjektene jeg leder. Men, jeg kommer også til å ha et økt fokus på å hjelpe og støtte doktorgradsstipendiater og postdoktorer hos oss som ønsker en akademisk karrierevei.​

Mangeåri​g erfaring ved sykehuset

Hennes første stilling ved sykehuset var som prosjektkoordinator på NKRR i 2008, samtidig som hun holdt på å fullføre doktorgraden sin ved Universitetet i Oslo. Etter det har hun vært både postdoktor og seniorforsker ved NKRR, og er i tillegg nå konstituert som leder av NKRR i 50% stilling.

Hos NKRR jobber hun med forskjellige prosjekter knyttet til behandling av pasienter med artrose. Mye av arbeidet hennes har også vært knyttet til digital helseoppfølging. Østerås leder blant annet et implementeringsprosjekt som skal bedre behandlingstilbudet for personer med hofte- og kneartrose i Norge, og hun er med på å bygge opp et internasjonalt, digitalt opplæringstilbud for helsepersonell som skal behandle personer med artrose.

Videre leder hun en oppdatering av EULAR sin anbefaling for kjernebehandling ved hofte- og kneartrose, og er involvert i en forskningsstudie som sammenligner hjemmetrening med oppfølging via en app versus fysisk treningsoppfølging hos en fysioterapeut for personer med hofte- eller kneartrose.

Østerås har også bidratt til å få i gang digitale løsninger som muliggjør at pasientene kan rapportere sin helse- og sykdomstilstand hjemmefra (TANGO-prosjektet). Under pandemien jobbet hun med å innføre videokonsultasjoner på sykehuset. Nå er hun også prosjektleder for en stor pågående forskningsstudie (ReMonit studien) som tester nye oppfølgingsstrategier for personer med aksial spondyloartritt. Dette innebærer blant annet utprøving av digital hjemmeoppfølging av pasienter.