Hilde Berner Hammer blir professor fra 1. januar 2020

Hilde blir Norges tredje kvinnelige professor innenfor revmatologi. Hun brenner for ultralyd og ønsker med dette professoratet på UiO å få flere studenter til å bruke metoden i diagnostikk av revmatiske sykdommer.

Publisert 26.11.2021
En mann med briller
Hilde Berner Hammer

– Ultralyd kan gi klinikeren presise svar når de leter etter årsaken til symptomer hos pasienten. Derfor forstår jeg ikke hvorfor det internasjonalt tar så lang tid å implementere dette verktøyet i klinikken. Vår revmatologiske avdeling på Diakonhjemmet Sykehus har brukt ultralyd i mange år, og vi er nok blant de avdelingene i verden med flest maskiner. Jeg ønsker en ultralydmaskin på hvert eneste kliniske undersøkelsesrom!

Hilde har reist verden rundt for å undervise om ultralyd innen revmatologi. Hun synes det er fint å undervise i andre land, men det mest givende er å undervise norske kolleger og studenter. Med tittelen professor vil det bli mulig å gi Oslo-studentene mer undervisning i ultralyd.

– Jeg ser på dette professoratet som en mulighet til å få fram ultralyd som et nyttig klinisk verktøy. I undervisningsopplegget skal studentene ikke bare lære om det i teorien, men kunne bruke apparater og få praktisk kjennskap til ultralyd i tillegg til den kliniske undersøkelsen. 

Og hun har en klar oppfordring til klinikere som skal lære seg revmatologi;

– Ønsker du å bli en bedre klinker bør du bli god på ultralyd! Da kan du stille diagnosen raskere og sikrere, og du kan samtidig gi gode svar til pasienten.  I motsetning til MR, hvor du gjerne må vente på resultatene i uker eller måneder, vil du ved bruk av ultralyd kunne påvise patologien med det samme. Ved betennelse i for eksempel ledd, sener og slimposer, vil dette kunne påvises, og legen kan vurdere omfanget av betennelsen.

Det er en rask utvikling innen ultralydteknologien, og nye og bedre apparater kommer til. 

– Det var ikke så gode bilder for 10-20 år siden, men nå gir ultralyd bedre detaljoppløsning enn noen av de andre bildemodalitetene som er tilgjengelig. Jeg tror vi kan forvente enda mindre maskiner som er enklere å ta i bruk. Kanksje kabelfrie lydhoder som får plass i lommen? Jeg vil selvsagt bidra til at dette nyttige verktøyet brukes oftere av klinikerne og studenter. 

Her kan du lese mer prosjektene til Hilde.