DAM midler til to forskningsprosjekter ved NKRR

15. oktober delte Stiftelsen DAM ut støtte til 37 prosjekter gjennom utlysningen Forskning, og to av disse hører til Diakonhjemmet sykehus! Happy Hands, og RehabNytte - Rehabilitering og arbeidsdeltakelse.

Publisert 26.10.2021
Sist oppdatert 27.10.2021
Fra høyre: Till Uhlig prosjektleder RehabNytte - arbeidspakke 2, og Anne Therese Tveter prosjektleder Happy Hands
Fra høyre: Till Uhlig prosjektleder RehabNytte - Rehabilitering og arbeidsdeltakelse, og Anne Therese Tveter prosjektleder Happy Hands

​Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen forteller at han er imponert og stolt over bredden og nytenkningen i prosjektene stiftelsen har valgt i år. Totalt deles det ut over 89 millioner kroner til 37 prosjekter.

Happy Hands

Prosjektleder Anne Therese Tveter har mottatt 2343000 kroner over tre år i støtte til prosjektet Happy Hands. Gjennom Happy Hands prosjektet er det utviklet en behandlingsapp, en app for digital egenmestring av håndartrose. - Vi ønsker nå å undersøke effekt og kostnadseffektivitet av appen sammenliknet med standard behandling i en randomisert kontrollert studie, sier Anne Therese. Prosjektet starter 01.06.2022, stipendiat i prosjektet er Kristine Aasness Fjeldstad og Ingvild Kjeken er biveileder. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund. Les søknadssammendrag her.

Kristine Aasness Fjeldstad stipendiat Happy HandsKristine Aasness Fjeldstad stipendiat Happy Hands

​RehabNytte - Rehabilitering og arbeidsdeltakelse

Till Uhlig har mottatt støtte til prosjektet Rehabilitering og arbeidsdeltakelse. Studien om arbeidsdeltakelse er en av tre arbeidspakker innenfor multisenterstudien RehabNytte, som ledes av Rikke Helene Moe. - Prosjektet undersøker hvordan personer som har gjennomgått rehabilitering endrer arbeidsevnen og arbeidsdeltagelsen fra et år før til et år etter, sier Till. Prosjektet går over perioden 2022 – 2024. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med NKARR, FOU-nettverket (VIRKE Rehab), 17 spesialiserte rehabiliteringsinstitusjoner og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.  Biveiledere er Rikke Helene Moe og Irene Øyeflaten. Les søknadssammendrag her.