Artikkelanbefaling: Prioriteringer og utfordringer mellom pasienter og helsepersonell i behandlingen av artrose i primærhelsetjenesten.

Denne oversiktsartikkelen gir et sammendrag av pasienters og helsepersonells prioriteringer og utfordringer når de samhandler om artrose i primærhelsetjenesten. Funnene fra de 26 kvalitative studiene som er inkludert i oversiktsartikkelen viser at det er uenighet mellom pasienter og helsepersonell om prioriteringer og utfordringer knyttet til artrose. Disse ulikhetene kan ha betydning for samhandling.

Publisert 09.06.2022
Illustrasjonsbilde av pasient og helsepersonell som samarbeider om en behandlingsplan

Du finner artikkene her (engelsk): Vennik et al. 2022: Patient and practitioner priorities and concerns about primary healthcare interactions for osteoarthritis: A meta-ethnography

​Pasientenes prioriteringer i samhandling med helsepersonell:

 • ​Muligheter for å bli hørt
 • Samhandlingen bar preg av gjensidig tillit og respekt
 • Individuelt tilpasset behandling
 •  Helhetlig tilnærming til artrose

Pasienters utfordringer i samhandling med helsepersonell:

 • ​Artrose blir ikke tatt på alvor
 • Helsepersonell har ikke nok kunnskap om artrose
 • Behovet for informasjon blant pasienter blir ikke møtt

Helsepersonells perspektiver i samhandling med pasienter

 • ​Artrose er en naturlig del av aldringsprosess
 • Støtte til egenmestring viktig, men blir ikke alltid prioritert i konsultasjoner

Helsepersonells utfordringer i samhandling med pasienter

 • ​Urealistiske forventninger til behandling blant pasientene
 • Pasientene har begrenset forståelse av artrose
 • Råd fra helsepersonell følges ikke opp av pasientene

Anbefalinger for økt felles for​​ståelse

Når pasienter og helsepersonell har ulike forståelser av hvordan samhandling skal foregå kan dette påvirke pasienters tilfredshet med behandling og deres engasjement i videre oppfølging av artrose. I artikkelen viser forfatterne til fire punkter som kan bidra til økt felles forståelse av artrose i primærhelsetjenesten:

 • Åpen dialog og bekrefte betydningen av pasientens erfaringer
 • Helhetlig tilnærming hvor artrosens innvirkning på hverdagslivet er i fokus
 • Bruk av tydelig og ikke- medisinsk språk
 • Deling av skreddersydd informasjon

En økt felles forståelse av artrose kan legge grunnlaget for felles målsetting og behandlingsplanlegging som igjen vil kunne gi bedre kvalitet på samhandlingen for både pasienter og helsepersonell.

Du finner artikkene her (engelsk): Vennik et al. 2022: Patient and practitioner priorities and concerns about primary healthcare interactions for osteoarthritis: A meta-ethnography