Artikkelanbefaling: Pasientundervisning og øvelser er anbefalt behandling for pasienter med kneartrose. Hva er effekten sammenlignet med en uvirksom behandling?

I denne artikkelanbefalingen ser forskerne nærmere på hvordan pasientundervisning og øvelser for pasienter med kneartrose blir påvirket av kontekstuelle faktroer og placebo.

Publisert 01.03.2022
Illustrasjonsbilde pasient i samtale med helsepersonell

Internasjonale retningslinjer anbefaler pasientundervisning og øvelser for pasienter med kneartrose. Hvordan effekten av disse tiltakene påvirkes av kontekstuelle faktorer og placebo er allikevel fortsatt uklart. For å undersøke dette gjennomførte forskere nylig en studie hvor de sammenlignet effekten av et 8 ukers behandlingsprogram med pasientundervisning og øvelser med 4 leddinjeksjoner som placebo. Resultat fra studien var at undervisning og øvelser på kort sikt (9-12 uker) hadde lik effekt på smerte som injeksjoner.

Forskerne bak studien påpeker at tidligere studier som anbefaler undervisning og øvelser ikke har kunnet vise effekten av kontekstuelle faktorer og placebo. I sin studie viser de til at effekten i gruppen som mottok undervisning og øvelser kan være knyttet til kontakttiden med terapeut, og samtidig at placebo-intervensjonen som er valgt er kjent for å gi en sterk placebo-effekt. Forskerne konkluderer med at studien reiser spørsmål ved mekanismene bak undervisning og øvelser for pasienter med kneartrose, og om den videre anbefalingen av dette.

Du kan lese mer om studien her:

Exercise and education versus saline injections for knee osteoarthritis: a randomised controlled equivalence trial | Annals of the Rheumatic Diseases (bmj.com)