Artikkelanbefaling: Pasienter med «diffuse lidelser»

Hvordan blir pasienter med «medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUS)» møtt hos fastlegen?

Publisert 07.10.2019
Sist oppdatert 07.09.2021

​Med «diffuse lidelser» eller «medisinsk uforklarte plager og sykdommer» menes plager pasienten har, men som ikke kan forklares gjennom for eksempel røntgenbilder, blodprøver eller ved kliniske undersøkelser av legen.

I denne artikkelanbefalingen anbefales en artikkel skrevet av Erik Børve Rasmussen, postdoktor ved Fakultet for samfunnsvitenskap på OsloMet. I sitt doktorgradsprosjekt intervjuet han 23 fastleger, alle med ulik klinisk erfaring. I dette prosjektet ville han se nærmere på hvordan fastleger tilnærmet seg pasienter med 'medisinsk uforklarte plager og sykdommer' (MUS), eller 'diffuse lidelser'.

Bakgrunnen for artikkelen er at fastleger ofte møter MUS i sin praksis. Tradisjonelt er legevitenskapen fundert i biomedisinen, men det finnes lite litteratur på hvordan fastleger forholder seg til biomedisin, skolemedisinen, på den ene siden og det biopsykososiale perspektivet på den andre i møte med MUS. Derfor ønsket Rasmussen å undersøke hvordan pasienter med MUS blir forstått og behandlet hos fastlegen. Artikkelen er verdt å lese, fordi den setter stemmer til dilemma både helsepersonell og pasienter kan kjenne seg igjen i.

Les artikkelen her