Artikkelanbefaling: Koordinatorrollen i rehabiliteringsforløp

I artikkelen til Høyem og medforfattere fra 2018, som vi anbefaler denne måneden, kan du lese om erfaringer og refleksjoner fra helsepersonell som har hatt ansvar for koordinering og kontinuitet i ulike rehabiliteringsforløp.

Publisert 15.06.2020
Sist oppdatert 21.12.2023
Erfaringer og refleksjoner fra koordinator-rollen.

​Gjennom kvalitative intervjuer har 16 helsepersonell fra seks sykehus i Norge fortalt om sine erfaringer med å koordinere rehabiliteringsforløpet i og utenfor sykehuset. I artikkelen fra 2018 kan du lese om hvordan helsepersonell har definert og praktisert koordinator-rollen, og deres refleksjoner om muligheter og potensielle hindringer for bedre sammenheng i forløpet når pasienten trenger rehabilitering fra flere tjenester over tid. Dette kan være nyttig å lese for gjenkjennelse, eller innsikt i hvordan koordinatoren må «ligge et steg foran» og planlegge for det neste som skal skje etter poliklinikk, eller opphold på sykehuset. Koordinatoren må etablere kontakt mellom sykehus og kommuner, og samarbeide med tilgjengelige kompetansepersoner som passer rehabiliteringsbehovet den enkelte pasient har. Innholdet kan inspirere andre til å bidra til at pasientforløp oppleves sammenhengende i stedet for fragmenterte. God lesning!

Les artikkelen (journals.sagepub.com)