Artikkelanbefaling: forskjeller mellom hofteartrose og kneartrose

Publisert 29.10.2021
Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde foto: Nicolas Tourrenc / Diakonhjemmet sykehus

Hva er det egentlig som skiller hofteartrose og kneartrose fra hverandre? Det er gjort mange ganger mer forskning på kneartrose sammenlignet med hofteartrose, og ofte blir forskningsresultater fra studier på kneartrose antatt å være gyldige også for hofteartrose. Kanskje er dette en for enkel løsning som og bidrar til begrenset forståelse av hofteartrose? I denne, helt ferske artikkelen oppsummerer forfatterne forskning som omhandler hva som skiller artrose i disse svært ulike leddene fra hverandre.

Her kan du lese et sammendrag av artikkelen (engelsk): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34600121/

Forfatterne tar for seg hva vi vet om forskjeller mellom kneartrose og hofteartrose med tanke på utbredelse, prognose, epigentikk, patofysiologi, anatomiske og biomekaniske faktorer, klinisk presentasjon, smerter og anbefalinger for ikke-farmakologiske behandling. Forfatterne argumenterer med at forskjellene mellom kneartrose og hofteartrose i større grad bør tas i betraktning og at det eksisterer et uforløst potensial for å utvikle mer effektive behandlinger rettet spesifikt mot hofteartrose.