Artikkelanbefaling: Forhandlingsbasert eller brukersentrert praksis – hvilken tilnærming bør vi bruke?

Månedens artikkel er fra 2002 og handler om brukermedvirkning. Forfatterne diskuterer modeller for brukermedvirkning, og hvordan respekt og myndighet kan forstås og omsettes i praksis.

Publisert 07.04.2020
Sist oppdatert 25.01.2022
Forhandlingsbasert eller brukersentrert praksis?

Betyr brukersentrert praksis at pasienten alltid skal ha det avgjørende ord, eller kan man gjennom forhandlinger komme frem til løsninger hvor begge parter må fire litt? Og hvem skal bestemme over hva? 

Les artikkelen her og bli litt klokere!