Artikkelanbefaling: Faktorer assosiert med opprettholdelse av fysisk aktivitet hos personer med revmatoid artritt

Publisert 09.12.2021
Sist oppdatert 14.12.2021
Illustrasjonsbilde: Pasienter i misjon veiledet av terapeut
Illustrasjonsbilde av mosjonstrening. Foto: Nicolas Tourrenc / Diakonhjemmet sykehus

​Et stort antall pasienter med revmatoid artritt følger ikke anbefalingene for fysisk aktivitet. Denne artikkelen studerer selvrapportert fysisk aktivitetsnivå over 7 år hos pasienter med etablert Revmatoid artritt, og ser i tillegg på faktorer knyttet til vedlikehold eller endring av fysisk aktivitetsatferd.

Les artikkelen og om hvordan helsepersonell kan bidra og oppmuntre til opprettholdelse av fysisk aktivitet her