Artikkelanbefaling: brukermedvirkning på organisasjonsnivå

Månedens artikkelanbefaling tar for seg brukermedvirkning der brukerrepresentanter gjerne er organisert som brukerutvalg. Artikkelen gir en oversikt over hvilke faktorer som optimaliserer brukermedvirkning i utvikling, levering og evaluering av helsetjenesten.

Publisert 04.07.2022
Samtale mellom helsepersonell og brukere

Delt beslutningstaking angående egen behandling på individnivå er ansett som en viktig del av kvaliteten på rehabiliteringen. I de senere år har det vært et økende søkelys på brukermedvirkning i utvikling og levering av helsetjenesten på organisasjonsnivå. Selv om det skal legges til rette for at brukerrepresentanter deltar i planlegging, utvikling, levering og evaluering av rehabiliteringstjenesten, er det fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan dette best kan gjøres. Månedens artikkel tar for seg dette.

Les artikkelen her:

https://implementationscience.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13012-018-0784-z.pdf

Basert på en gjennomgang av 48 studier fant forfatteren at selv om de fleste erfaringene til brukerrepresentantene var positive, ønsket en del større grad av medvirkning. Brukerrepresentantene mente at jobben de gjorde var viktig, samtidig som de opplevde at avgjørelser allerede var tatt og at forslag ble avvist.

Graden av involvering ser ut til å påvirke resultatene av brukermedvirkningen. Et høyt engasjementnivå der brukerrepresentanter er likeverdige partnere med profesjonelle beslutningstagere resulterer oftere i resultater med virkning på leveringen av og strukturen til helsetjenesten. Brukermedvirkning med lavt engasjementnivå av mer rådgivende art førte oftere til mindre synlige resultater og bar oftere preg av enveiskommunikasjon.

Les artikkelen her:

https://implementationscience.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13012-018-0784-z.pdf