Artikkelanbefaling: Behandlingsanbefalinger ved artrose

Den internasjonale artroseforskerforeningen OARSI har nettopp publisert en oppdatering av behandlingsanbefalingen ved artroses i hofter, knær og polyartrose (artrose i mange ledd).

Publisert 03.09.2019
Sist oppdatert 04.08.2021

De oppdaterte anbefalingene har tatt en mer pasientfokusert tilnærming ved å spesifisere anbefalinger til personer med artrose som har flere utfordringer (komorbiditer) tillegg til artrose. I anbefalingene fokuseres det på tilleggsutfordringene mage-/tarmproblematikk, hjerte-/karsykdom, «skrøpelighet» og utbredte smerteplager/depresjon.

Kjernebehandling

Kjernebehandlingen, som anbefales for alle med artrose, består kun av ikke-medikamentelle tiltak som pasientinformasjon om artrose, landbasert trening som styrke- eller kondisjonstrening, nevromuskulær trening samt Tai Chi og yoga og vektreduksjon (ved kneartrose). Det nye er at Tai Chi og yoga har kommet inn blant kjernebehandlingen, mens vannbasert trening har fått en lavere, betinget anbefaling i oppdateringen.
Blant andre ikke-medikamentelle tiltak, er kneskinner (ortoser) ikke lengre anbefalt å bruke på grunn av dårlig kvalitet på dokumentasjon av effekt, og ganghjelpemidler har også fått en betinget anbefaling.

 Mestringsintervensjoner, kognitiv adferdsterapi, innleggssåler (ved kneartrose) og massasje (ved kneartrose) får en betinget anbefaling, som betyr at det kan være aktuelt for noen.

Medikamentelle tiltak

Av medikamentelle behandlingsalternativer er det kun NSAIDs (betennelsesdempende) krem som er «sterkt anbefalt». Ulike typer av NSAIDs i tablettform har en sterk anbefaling for de som ikke har komorbiditeter, mens en svakere, betinget anbefaling for de som har komorbiditeter.

Paracetamol som tidligere var førstelinje-medikamentet, har nå fått status som «betinget anbefalt ikke brukt» på grunn av manglende dokumentasjon på effekt og fare for bivirkninger. Injeksjoner med kortison (ved kne- og hofteartrose) eller hyaluronsyre (ved kneartrose) har en betinget anbefaling. Opioider blir man sterkt anbefalt ikke å bruke grunnet fare for avhengighet.

Andre tiltak

Andre tiltak som stamcelleterapi og plateberiket plasma (PRP) anbefales sterkt å ikke bruke fordi dokumentasjonen som foreligger er av svært dårlig kvalitet. Det er behov for mer forskning på dette området.

Mer detaljer om behandlingsanbefalingene kan leses her