WRI (Worker Role Interview)

WRI (Worker Role Interview)
Type instrument:   Semistrukturert intervju.  
Målgruppe: Pasienter med arbeidsefaring som har aktivitetsproblemer, grunnet skade eller sykdom, relatert til arbeidslivet.
ICF-nivå : Aktivitet og deltakelse. Omgivelser.  
Anvendes av:

I hovedsak av ergoterapeuter, men kan også anvendes av andre yrkesgrupper.

Anvendelsen forutsetter kjennskap til det teoretiske rammeverket The Model of Human Occupation (MoHO), Se rammeverket

Kort beskrivelse :

Manualbasert intervju om arbeidstakerens oppfattelse av egen rolle som arbeidstaker og eget arbeids-miljø (psykososialt og fysisk). Styrker og begrensninger kan oppsummeres i en firedelt vurderings-skala.

Kan brukes i kombinasjon med Work Environment Impact Scale (WEIS).  

Anskaffelse:
WRI Version 9.0 (1998): Norsk brukermanual (2003, ISBN 82-579-4311-8) kan lånes fra Diakonhjemmet Høgskolebibliotek Rogaland. 
Svensk versjon av WRI Version 10.0 (2012) er oversatt og validert av Elin Ekbladh og Lena Haglund. Anskaffelse og anvendelse (krever lisens): Les mer om WRI (liu.se)
Utviklet av:

Version 9.0 (1998): Velozo et al. (amerikansk).

Versjon 10.0 (2005): Braveman et al. (et forskersamarbeid mellom USA, Storbritannia og Sverige).  

Oversatt til norsk: WRI Version 9.0 er oversatt til norsk av Brian Ellingham ved Høgskolen i Oslo og Klara Jakobsen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Se brukermanualene på norsk som er nevnt under "Anskaffelse".  
Testet for metodiske egenskaper:

Norsk versjon er ikke testet for validitet og reliabilitet.

Psykometriske egenskaper på originalspråket, samt svensk og islandsk: Forsyth et al (2006): Psychometric properities of the Worker Role Interview. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 27 (3), 313-318. Les abstrakt

Se flere publikasjoner fra Sverige og Elin Ekbladh  

Revmatologiske referanser: Ekbladh et al (2010): Return to work: the predictive value of the Worker Role Interview (WRI) over two years. Work. 35(2):163-72. Les abstrakt
Tilleggsinformasjon:

Den danske ergoterapeutforeningen har laget en kort film om WRI og WEIS. Se filmen (etf.dk)

Elin Ekbladhs (Sverige) doktoravhandling finner du her: Les Elin Ekbladhs avhandling (PDF). Se også Ekbladhs publikasjoner om WRI og WEIS  

Se flere detaljer om WRI og WEIS i en presentasjon av Anita Engeseth (ergoterapispesialist i arbeidshelse og seniorrådgiver i Norsk Ergoterapeutforbund): WEIS og WRI intervju-instrumenter (youtube.com)

Sist oppdatert 29.12.2023