WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index)

Spørreskjema
Type instrument:   Spørreskjema som pasienten fyller ut selv.   
Målgruppe: Mennesker med artrose i hofter og/eller knær.
ICF-nivå : Kroppsnivå, aktivitet
Anvendes av: Brukes av leger og fysioterapeuter
Kort beskrivelse :

WOMAC Osteoartrhritis Index er et spørreskjema der helsestatus måles i tre dimensjoner; smerte, stivhet og fysisk funksjon hos pasienter med artrose i hofte(r) og/eller knær. Brukes primært for å beskrive funksjonsnivå hos en pasientgruppe, eller for å evaluere effekt/nytte av tiltak på gruppenivå.

Instrumentet består av totalt 24 spørsmål, der fem er relatert til smerte, to spørsmål omhandler stivhet, og 17 spørsmål dreier seg om fysisk funksjon.

Pasienten krysser selv av på en fem-gradert skala. Verdiene for hver subskala (smerte, stivhet og funksjon) summeres og deles på antall spørsmål, slik at man får en gjennomsnittsverdi for hver dimensjon.
Det tar ca. 10 minutter for pasienten å fylle ut skjema.

Anskaffelse: WOMAC er kostbart å bruke, men kan utledes av KOOS, som er fritt tilgjengelig. Gå til nettsidene (koos.nu)
Utviklet av: Professor Nicholas Bellamy.
Testet for metodiske egenskaper:

Roos EM, Klassbo M, Lohmander LS. 1999. "WOMAC osteoarthritis index. Reliability, validity, and responsiveness in patients with arthroscopically assessed osteoarthritis. Western Ontario and MacMaster Universities." Scand J Rheumatol. 1999;28(4):210-5. Les abstrakt  

Bellamy, N., Buchanan, W. W., Goldsmith, C. H., Campbell, J., & Stitt, L. W. 1988, "Validation study of WOMAC: a health status instrument for measuring clinically important patient relevant outcomes to antirheumatic drug therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee", J Rheumatol, vol. 15, no. 12, pp. 1833-1840. Les abstrakt

Soderman, P. & Malchau, H. 2000, "Validity and reliability of Swedish WOMAC osteoarthritis index: a self-administered disease-specific questionnaire (WOMAC) versus generic instruments (SF-36 and NHP)", Acta Orthop.Scand., vol. 71, no. 1, pp. 39-46. Les abstrakt

I denne artikkelen sammenlignes testegenskaper ved HOOS, KOOS og WOMAC: Ruyssen-Witrand A, Fernandez-Lopez CJ, Gossec L, Anract P, Courpied JP, Dougados M. Psychometric properties of the OARSI/OMERACT osteoarthritis pain and functional impairment scales: ICOAP, KOOS-PS and HOOS-PS. Clin Exp Rheumatolo. 2011;29:231-7. Les abstrakt

Revmatologiske referanser:

Bellamy, N. 2000a, Womac Osteoarthritis Index: Users Guide IV.

Day, R., Morrison, B., Luza, A., Castaneda, O., Strusberg, A., Nahir, M., Helgetveit, K. B., Kress, B., Daniels, B., Bolognese, J., Krupa, D., Seidenberg, B., & Ehrich, E. 2000, "A randomized trial of the efficacy and tolerability of the COX-2 inhibitor rofecoxib vs ibuprofen in patients with osteoarthritis. Rofecoxib/Ibuprofen Comparator Study Group", Arch.Intern.Med., vol. 160, no. 12, pp. 1781-1787.
Les abstrakt

Kjeken, I. 2002, Dokumentasjon av aktivitetsutførelse ved bruk av the Canadian Occupational Performance Measure (COPM), Hovedfagsoppgave, Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter.

McConnell, S., Kolopack, P., & Davis, A. M. 2001, "The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC): a review of its utility and measurement properties", Arthritis Rheum., vol. 45, no. 5, pp. 453-461. Les abstrakt

Maria Klässbo 2003: Hip disability. Patient education, classification and assessment. Avhandling. Division of Physiotherapy, Neurotec Department, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. Se Maria Klässbos doktoravhandling (PDF)

Tilleggsinformasjon: Kontaktperson: Dr. Barbara Christensen, Diakonhjemmet sykehus.
Sist oppdatert 21.12.2023