WES RC (Work Experience Survey for Persons with Rheumatic Conditions)

WES RC
Type instrument:   Et strukturert intervju som kartlegger utfordringer i arbeid for personer med revmatisk sykdom.
Skal gjøres sammen med terapeut, men pasienten kan fylle ut på forhånd.
Målgruppe: Yrkesaktive personer med revmatisk sykdom, som har utfordringer/problemer relatert til arbeidslivet.  
ICF-nivå: Kroppsfunksjon, aktivitet og deltakelse, omgivelser.  
Anvendes av: Ergoterapeuter.
Kort beskrivelse:

WES-RCskal avdekke utfordringer/problemer i arbeidslivet, og skissere mulige løsninger.                                                   
Seksjon 1, generell del:
Personlige opplysninger, samt helse- og arbeidshistorikk.                                                                                                    

Seksjon 2-7, avkryssing av utfordringer/problemer:
*Forberedelser før jobb, reise til og fra eller i forbindelse med jobb.
*Adkomst på arbeidsplassen
*Gjennomføre arbeidsoppgaver
*Relasjoner på arbeidsplassen
*Miljømessige faktorer og reglement på arbeidsplassen
*Arbeids, karriere og privatliv.            

Seksjon 8: Prioritering og problemløsning.
De tre viktigste problemene prioriteres, mulige løsninger drøftes, samt hvilke ressurser eller personer som kan hjelpe.  

Intervjuet tar ca 45 minutter.

Anskaffelse: Her finner du norsk versjon av instrumentet og norsk kortversjon av instrumentet
Her finner du lenke til manualer: norsk forkortet manual og engelsk manual til instrumentet.
Utviklet av: 1995 USA ved Roessler at al                                                                              
2009 Tilpasset revmatiske sykdommer, ved Salyann Alaire og J.J. Keysor, Boston                                            
2013 Tilpasset britiske forhold ved Allison Hammond, Salford                                                          
2014 Tilpasset norske forhold ved Elisabeth Hasselknippe, Revmatismesykehuset Lillehammer. Siste versjon oppdatert høsten 2017 ​
Oversatt til norsk: 2014 Oversatt til og tilpasset norske forhold ved Elisabeth Hasselknippe og kolleger, Revmatismesykehuset Lillehammer   
Testet for metodiske egenskaper: Innholdsvalidert av Allaire/Keysor.
Norsk versjon er ikke testet for metodiske egenskaper.
Revmatologiske referanser:

Allaire,S , Keysor J (2009)Development of a structured interview tool to help patients identify and solve rheumatic condition-related work barriers. Arthritis & Rheumatism (Arthritis Care & Research) Vol. 61, No. 7, July 15, 2009, pp 988–995. Du kan lese abstrakt her.

Hammond A et al. (2017): Job retention vocational rehabilitation for employed people with inflammatory arthritis (WORK-IA). Du kan lese abstrakt her.

Hasselknippe, E & Holen Klæboe, K: Erfaringer med bruk av norsk versjon av kartleggingsverktøyet Work Experience Survey – Rheumatic Conditions (WES-RC). Du kan lese artikkelen her: WES-RC_5_2021.pdf

Tilleggsinformasjon:

Du kan lese om hvordan instrumentet har blitt benyttet av ergoterapeuter i denne artikkelen: Thorsen, E et al 2020: Arbeidsdeltakelse ved revmatisk sykdom. HVA KAN ERGOTERAPEUTER I SPESIALISTHELSETJENESTEN BIDRA MED?,

Arbeidsdeltakelse_ved_revmatisk_sykdom.pdf

 

Sist oppdatert 14.03.2023